Р о з д і л I      ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Р о з д і л II     ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Р о з д і л III    ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Р о з д і л IV    ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Р о з д і л V     ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Р о з д і л VI    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Р о з д і л VII   ПРОКУРАТУРА

Р о з д і л VIII  ПРАВОСУДДЯ

Р о з д і л IX    ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Р о з д і л X     АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Р о з д і л XI    МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Р о з д і л XII   КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Р о з д і л XIII  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Р о з д і л XIV  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Р о з д і л XV   ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1.  Україна  є  суверенна  і незалежна,  демократична,соціальна, правова держава.

Стаття 2.  Суверенітет  України…  

Стаття 3.  Людина,  її  життя  і здоров'я,  честь і гідність,недоторканність  і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…

Стаття 4.  В  Україні  існує  єдине  громадянство… 

Стаття 5. Україна є республікою.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову….

Стаття 7. В  Україні  визнається  і  гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається  і  діє  принцип  верховенства права.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори,…

Стаття 10. Державною мовою  в  Україні  є  українська  мова.

Стаття 11. Держава  сприяє  консолідації та  розвиткові української нації,…   

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців,  які  проживають за межами держави.

Стаття 13. Земля, її надра,… в  межах  території  України,… є об'єктами права власності Українського  народу. Від  імені  Українського  народу  права  

                        власника здійснюють органи державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  в  межах,визначених цією Конституцією…

Стаття 14.  Земля  є  основним  національним  багатством,… 

Стаття 15.  Суспільне життя в Україні…

Стаття 16. Забезпечення  екологічної  безпеки… 

Стаття 17. Захист суверенітету  і  територіальної  цілісності…

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність  України… 

Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах,…

Стаття 20. Державними символами України  є …

Р о з д і л II

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і  рівні… 

Стаття 22. Права і свободи людини і  громадянина,…. 

Стаття 23. Кожна людина має право ….

Стаття 24. Громадяни  мають  рівні  конституційні  права  і свободи та є рівними перед законом.

Стаття 25. Громадянин  України  не  може  бути   позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні…

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Стаття 29. Кожна людина має  право на свободу та особисту недоторканність.

Стаття 30. Кожному  гарантується  недоторканність  житла. 

Стаття 31. Кожному  гарантується    таємниця …  

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя,

Стаття 33. Кожному,хто на законних підставах перебуває на території України,

Стаття 34. Кожному гарантується  право  на  свободу  думки  і слова...

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 36. Громадяни  України  мають  право на  свободу об'єднання

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських….

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними….

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно,без зброї і проводити збори,

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові….

Стаття 41. Кожен має право володіти,користуватися і розпоряджатися…власністю…   

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність

Стаття 43. Кожен має право на працю… 

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для  захисту…

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Стаття 46. Громадяни мають право  на  соціальний  захист …

Стаття 47. Кожен має право на житло.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї…

Стаття 49. Кожен  має  право  на  охорону  здоров'я…. 

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля….

Стаття 51. Шлюб  грунтується  на  вільній  згоді  жінки  і чоловіка.

Стаття 52. Діти  рівні у своїх правах незалежно  від походження….

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Стаття 54. Громадянам  гарантується  свобода  … творчості….

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування … матеріальної та моральної 

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти … в часі

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. 

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до…  відповідальності

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину ….

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина

Стаття 65. Захист Вітчизни

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати  шкоду… 

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки  і  збори 

Стаття 68. Кожен  зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України

Р о з д і л III

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється  через… 

Стаття 70. Право  голосу  на  виборах  і  референдумах  мають

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається  Верховною

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань

Р о з д і л IV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент 

Стаття 76. Конституційний  склад  Верховної  Ради України -

Стаття 77. Чергові   вибори  до  Верховної  Ради  України

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються…

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Стаття 83. Чергові  сесії Верховної Ради України починаються

Стаття 84. Засідання  Верховної  Ради  України  проводяться

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

Стаття 86. Народний  депутат  України  має  право… 

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента

Стаття 88. Верховна Рада України обирає  із свого складу

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи,

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

Стаття 93. Право  законодавчої  ініціативи у Верховній Раді

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і …

Стаття 95. Бюджетна  система  України  будується  на  засадах

Стаття 96. Державний бюджет  України  затверджується  щорічно

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної

Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів       

Стаття 99. Грошовою одиницею України є  гривня.

Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади

Стаття 101. … контроль за додержанням конституційних прав і свобод  людини 

Р о з д і л V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами  України

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост 

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності

Стаття 106. Президент України:

Стаття 107. Рада національної безпеки  і  оборони  України 

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу

Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту    

Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень

Стаття 111. Президент України  може  бути  усунений  з  поста

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України

Р о з д і л VI

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.

ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів

Стаття 114. До  складу  Кабінету  Міністрів  України входять

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає    

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах,містах здійснюють

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України,керівники центральних 

Р о з д і л VII

ПРОКУРАТУРА

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему,на яку покладаються:

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України

Р о з д і л VIII

ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. 

Стаття 125. Система  судів  загальної  юрисдикції  в  Україні

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією  

Стаття 127. Правосуддя  здійснюють  професійні  судді  та

Стаття 128. Перше призначення на  посаду  професійного  судді

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для судів

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання  якої належить:

Р о з д і л IX

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний  устрій  України  грунтується  на засадах 

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

Р о з д і л X

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України

Стаття 135. Автономна  Республіка  Крим  має    Конституцію

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює  нормативне регулювання з

Стаття 138. До  відання Автономної Республіки Крим належить:

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим  діє  Представництво Президента

Р о з д і л XI

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів 

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної,обласної  ради 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування  є 

Стаття 143. Територіальні громади села,селища,міста

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування

Р о з д і л XII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної

Стаття 148. Конституційний  Суд   України   складається   з

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії 

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

Стаття 151. Конституційний  Суд  України за зверненням

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду

Стаття 153. Порядок організації і діяльності  Конституційного Суду України,

Р о з д і л XIII

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 154.Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути

Стаття 155.Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім

Стаття 156.Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади",

Стаття 157.Конституція України не може бути змінена,якщо

Стаття 158.Законопроект про внесення змін до Конституції України, який

Стаття 159.Законопроект внесення змін до Конституції України розглядається 

Р о з д і л XIV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 160. Конституція України  набуває  чинності з  дня  її прийняття.

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом 

Р о з д і л XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сейчас на сайте

Сейчас 87 гостей и один зарегистрированный пользователь на сайте

 • limecanteen

Авторизация

06 Календарь публикаций материалов

 • 2018 (2)
 • 2017 (1)
 • 2016 (2)
 • 2015 (5)
 • 2014 (12)
 • 2013 (151)
 • 2012 (74)
 • Полезный ресурс

  Анализ сайта:
  Проверка Траста

  Кино (онлайн)

  kino

   Нажмите на логотип

  Web камеры (онлайн)

  web kameraНажмите на логотип

  Радио (онлайн)

  TV (онлайн)

  Internet TV 6

   

   

  Украина

  Россия

  Мировое TV (на русском языке)