Август 2012

26 Август 2012

Содержание «Гражданский кодекс Украины»

 • Edit

Зміст (скорочений, по главний )

 

Глава 1   ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ                                                                                                                                                                 

Глава 2   ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ                                 

Глава 3   ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Глава 4   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
Глава 5   ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

Глава 6   ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

Глава 7   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Глава 8   ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА ,АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ

                    ВІДНОСИНАХ

Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО

Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ

Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА

Глава 16 ПРАВОЧИНИ
Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Глава 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

Глава 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ

Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА  ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ

                    (СУМІЖНІ ПРАВА)

Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ  ПРОПОЗИЦІ

Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,ПОРОДУ ТВАРИН

Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ

Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
Глава 55 ДАРУВАННЯ

Глава 56 РЕНТА

Глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)

Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
Глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

Глава 60 ПОЗИЧКА

Глава 61 ПІДРЯД
Глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ

Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
Глава 67 СТРАХУВАННЯ

Глава 68 ДОРУЧЕННЯ

Глава 69 КОМІСІЯ

Глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
Глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Глава 73 ФАКТОРИНГ

Глава 74 РОЗРАХУНКИ
Глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ

Глава 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Глава 78 ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
Глава 79 ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ

Глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 81 СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ

Глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ

Глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ

Глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

Глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

                 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

                                          

Зміст (повний, постатейний)

КНИГА ПЕРША

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ I

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стаття 1.  Відносини, що регулюються цивільним законодавством
Стаття 2.  Учасники цивільних відносин
Стаття 3.  Загальні засади цивільного законодавства
Стаття 4.  Акти цивільного законодавства України
Стаття 5.  Дія актів цивільного законодавства у часі
Стаття 6.  Акти цивільного законодавства і договір

Стаття 7.  Звичай
Стаття 8.  Аналогія
Стаття 9.  Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля,а                     також до трудових та сімейних відносин
Стаття 10.  Міжнародні договори
Глава 2  

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ  ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
Стаття 11.  Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Стаття 12.  Здійснення цивільних прав
Стаття 13.  Межі здійснення цивільних прав
Стаття 14.  Виконання цивільних обов'язків

Глава 3

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Стаття 15.  Право на захист цивільних прав та інтересів

Стаття 16.  Захист цивільних прав та інтересів судом

Стаття 17.  Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади,органами влади Автономної Республіки Крим або органами  

                  місцевого самоврядування

Стаття 18.  Захист цивільних прав нотаріусом

Стаття 19.  Самозахист цивільних прав
Стаття 20.  Здійснення права на захист
Стаття 21.  Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Стаття 22.  Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

Стаття 23.  Відшкодування моральної шкоди

Розділ II

ОСОБИ

 Підрозділ 1   ФІЗИЧНА ОСОБА

Глава 4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

Стаття 24.  Поняття фізичної особи
Стаття 25.  Цивільна правоздатність фізичної особи
Стаття 26.  Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
Стаття 27.  Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки

Стаття 28.  Ім'я фізичної особи
Стаття 29.  Місце проживання фізичної особи

Стаття 30.  Цивільна дієздатність фізичної особи
Стаття 31.  Часткова цивільна дієздатність фізичної особи,яка не досягла чотирнадцяти років
Стаття 32.  Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

Стаття 33.  Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
Стаття 34.  Повна цивільна дієздатність

Стаття 35.  Надання повної цивільної дієздатності
Стаття 36.  Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 37.  Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 38.  Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена
Стаття 39.  Визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 40.  Момент визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 41.  Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 42.  Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи,яка була визнана недієздатною

Стаття 43.  Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 44.  Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місцеперебування якої невідоме
Стаття 45.  Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 46.  Оголошення фізичної особи померлою
Стаття 47.  Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Стаття 48.  Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
Стаття 49.  Акти цивільного стану
Глава 5

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

Стаття 50.  Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
Стаття 51.  Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
Стаття 52.  Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця
Стаття 53.  Банкрутство фізичної особи – підприємця

Стаття 54.  Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки  та піклування
Глава 6

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

Стаття 55.  Завдання опіки та піклування
Стаття 56.  Орган опіки та піклування
Стаття 57.  Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування
Стаття 58.  Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
Стаття 59.  Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
Стаття 60.  Встановлення опіки та піклування судом
Стаття 61.  Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування
Стаття 62.  Місце встановлення опіки або піклування
Стаття 63.  Призначення опікуна або піклувальника

Стаття 64.  Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником
Стаття 65.  Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника

Стаття 66.  Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі
Стаття 67.  Права та обов'язки опікуна
Стаття 68.  Правочини, які не може вчиняти опікун
Стаття 69.  Права та обов'язки піклувальника
Стаття 70.  Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду

Стаття 71.  Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування
Стаття 72.  Управління майном особи, над якою встановлено опіку
Стаття 73.  Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків
Стаття 74.  Опіка над майном
Стаття 75.  Звільнення опікуна та піклувальника

Стаття 76.  Припинення опіки
Стаття 77.  Припинення піклування
Стаття 78.  Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

Стаття 79.  Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування

Підрозділ 2  ЮРИДИЧНА ОСОБА

Глава 7

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Стаття 80.  Поняття юридичної особи
Стаття 81.  Види юридичних осіб

Стаття 82.  Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах

Стаття 83.  Організаційно-правові форми юридичних осіб
Стаття 84.  Підприємницькі товариства
Стаття 85.  Непідприємницькі товариства
Стаття 86.  Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами

Стаття 87.  Створення юридичної особи

Стаття 88.  Вимоги до змісту установчих документів
Стаття 89.  Державна реєстрація юридичної особи

Стаття 90.  Найменування юридичної особи
Стаття 91.  Цивільна правоздатність юридичної особи
Стаття 92.  Цивільна дієздатність юридичної особи
Стаття 93.  Місцезнаходження юридичної особи
Стаття 94.  Особисті немайнові права юридичної особи
Стаття 95.  Філії та представництва
Стаття 96.  Відповідальність юридичних осіб

Стаття 97.  Управління товариством
Стаття 99.  Виконавчий орган товариств

Стаття 100. Право участі у товаристві
Стаття 101. Управління установою
Стаття 102. Передання майна установі
Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління
Стаття 104. Припинення юридичної особи
Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи
Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи

Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
Стаття 108. Перетворення юридичної особи
Стаття 109. Виділ
Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи

Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
Глава 8

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
                  Параграф 1. Господарські товариства
1. Загальні положення

Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
Стаття 114. Учасники господарського товариства
Стаття 115. Майно господарського товариства
Стаття 116. Права учасників господарського товариства
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
Стаття 118. Залежне господарське товариство
Стаття 119. Поняття повного товариства
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
Стаття 121. Управління повним товариством
Стаття 122. Ведення справ повного товариства
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями

Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
Стаття 126. Вихід з повного товариства
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
Стаття 129. Вибуття з повного товариства
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства

Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі

Стаття 132. Ліквідація повного товариства
Стаття 133. Основні положення про командитне товариство

Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
Стаття 135. Учасники командитного товариства

Стаття 136. Управління командитним товариством
Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства

Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю

Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою  Відповідальністю до іншої особи

Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці  учасника товариства у статутному  

                        капіталі

Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою  відповідальністю

Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
Стаття 153. Створення акціонерного товариств

Стаття 154. Статут акціонерного товариства
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо  виплати дивідендів
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
Стаття 162. Аудиторська перевірка
                  Параграф 2. Виробничий кооператив
Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю

 

Підрозділ 3   УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Глава 9

ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних  відносинах
Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах
Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
Глава 10

ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах
Стаття 171. Органи, через які діє Автономна  Республіка  Крим у цивільних відносинах

Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах

Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим,територіальних громад
Глава 11

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної  Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб

Розділ III

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 12

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
Глава 13

РЕЧІ. МАЙНО
Стаття 179. Поняття речі
Стаття 180. Тварини
Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі

Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухоміст

Стаття 183. Речі подільні та неподільні
Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками

Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
Стаття 186. Головна річ і приналежність

Стаття 187. Складові частини речі
Стаття 188. Складні речі

Стаття 189. Продукція, плоди та доходи

Стаття 190. Майно
Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
Стаття 193. Валютні цінності

Глава 14

ЦІННІ ПАПЕРИ
Стаття 194. Поняття цінного паперу
Стаття 195. Групи та види цінних паперів
Стаття 196. Вимоги до цінного паперу

Стаття 197. Передання прав за цінним папером
Стаття 198. Виконання за цінним папером

Глава 15 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
Стаття 200. Інформація

Стаття 201. Особисті немайнові блага

Розділ IV 

ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 16

ПРАВОЧИНИ
                  Параграф 1. Загальні положення про правочини

Стаття 202. Поняття та види правочинів

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для  чинності правочину

Стаття 204. Презумпція правомірності правочину

Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
Стаття 210. Державна реєстрація правочину

Стаття 211. Місце вчинення правочину

Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки  пов'язуються з настанням певної обставини
Стаття 213. Тлумачення змісту правочину

Стаття 214. Відмова від правочину
                  Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Стаття 215. Недійсність правочину
Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину

Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину
Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину

Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору

Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину  неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною  особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності

Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу  органу опіки та піклування

Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент  його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або)  

                        не могла керувати ними
Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною  фізичною особою
Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок

Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки
Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману
Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під  впливом насильства
Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника  однієї сторони з другою стороною
Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під  впливом тяжкої обставини
Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину

Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину
Стаття 236. Момент недійсності правочину

Глава 17

ПРЕДСТАВНИЦТВО

Стаття 237. Поняття та підстави представництва
Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником

Стаття 240. Передоручення
Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

Стаття 242. Представництво за законом
Стаття 243. Комерційне представництво
Стаття 244. Представництво за довіреністю
Стаття 245. Форма довіреності
Стаття 246. Довіреність юридичної особи

Стаття 247. Строк довіреності
Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю

Стаття 249. Скасування довіреності
Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю

Розділ V

СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 18

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

Стаття 251. Поняття строку та терміну
Стаття 252. Визначення строку та терміну
Стаття 253. Початок перебігу строку

Стаття 254. Закінчення строку
Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
Глава 19

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Стаття 256. Поняття позовної давності
Стаття 257. Загальна позовна давність
Стаття 258. Спеціальна позовна давність
Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні
Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності
Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог
Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності

Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

КНИГА ДРУГА
ОСОБИСТІ  НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 20

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 269. Поняття особистого немайнового права
Стаття 270. Види особистих немайнових прав

Стаття 271. Зміст особистого немайнового права

Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав
Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав
Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав
Стаття 275. Захист особистого немайнового прав

Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового  права
Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди
Глава 21

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 281. Право на життя
Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю

Стаття 283. Право на охорону здоров'я
Стаття 284. Право на медичну допомогу

Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я
Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я
Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на  стаціонарному лікуванні у закладі Охорони здоров'я
Стаття 288. Право на свободу
Стаття 289. Право на особисту недоторканність
Стаття 290. Право на донорство
Стаття 291. Право на сім'ю
Стаття 292. Право на опіку або піклування

Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
Глава 22

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 294. Право на ім'я
Стаття 295. Право на зміну імені
Стаття 296. Право на використання імені
Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі

Стаття 298. Повага до людини, яка померла

Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації
Стаття 300. Право на індивідуальність

Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю

Стаття 302. Право на інформацію

Стаття 303. Право на особисті папери
Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами

Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів

Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні  фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах

Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості
Стаття 310. Право на місце проживання
Стаття 311. Право на недоторканність житла
Стаття 312. Право на вибір роду занять

Стаття 313. Право на свободу пересування
Стаття 314. Право на свободу об'єднання
Стаття 315. Право на мирні зібрання

КНИГА ТРЕТЯ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Розділ I

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 23

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Стаття 316. Поняття права власності
Стаття 317. Зміст права власності
Стаття 318. Суб'єкти права власності

Стаття 319. Здійснення права власності

Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності Стаття 321. Непорушність права власності
Стаття 322. Тягар утримання майна
Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна

Стаття 324. Право власності Українського народу
Стаття 325. Право приватної власності

Стаття 326. Право державної власності
Стаття 327. Право комунальної власності
Глава 24

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 328. Підстави набуття права власності
Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою  публічного права
Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права
Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ

Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи
Стаття 334. Момент набуття права власності за договором

Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився

Стаття 337. Знахідка
Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на  винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із  знахідкою

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної  домашньої тварини та виплата винагороди
Стаття 343. Набуття права власності на скарб
Стаття 344. Набувальна давність

Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації  державного майна та майна, що є в комунальній власності
Глава 25

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 346. Підстави припинення права власності
Стаття 347. Відмова від права власності
Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна
Стаття 350. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю
Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене

Стаття 352. Викуп пам'ятки історії та культури
Стаття 353. Реквізиція
Стаття 354. Конфіскація
Глава 26

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 355. Поняття і види права спільної власності

Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності
Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності

Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності

Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності

Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної  часткової власності

Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором

Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників
Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності
Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 368. Право спільної сумісної власності
Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності
Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у  спільній сумісній власності

Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності

Глава 27

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності

Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)
Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки

Стаття 376. Самочинне будівництво

Стаття 377. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній

Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку
Глава 28

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

Стаття 379. Поняття житла
Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності

Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу

Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир
Глава 29

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 386. Засади захисту права власності

Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача

Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів

Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння

Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
Стаття 392. Визнання права власності
Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності
Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, Інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності

Розділ II

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 30

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Стаття 395. Види речових прав на чуже майно

Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно

Глава 31

ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
Стаття 398. Виникнення права володіння
Стаття 399. Припинення права володіння

Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем
Глава 32

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Стаття 401. Поняття користування чужим майном
Стаття 402. Встановлення сервітуту
Стаття 403. Зміст сервітуту

Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном
Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом

Стаття 406. Припинення сервітуту
Глава 33

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Стаття 408. Строк договору про надання права користування  чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб
Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача

Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою
Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою  для сільськогосподарських потреб
Глава 34

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ

Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови

Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки,наданої для забудови

Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача

Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови

Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою

КНИГА ЧЕТВЕРТА
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 35 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності  права власності

Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної  власності

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,  створений за замовленням

Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної  власності

Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
Глава 36

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

Стаття 433. Об'єкти авторського права
Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права

Стаття 435. Суб'єкти авторського права

Стаття 436. Співавторство

Стаття 437. Виникнення авторського права
Стаття 438. Особисті немайнові права автора

Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
Стаття 441. Використання твору

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)

Стаття 443. Використання твору за згодою автора
Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора

Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
Глава 37  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)

Стаття 449. Об'єкти суміжних прав
Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
Стаття 451. Виникнення суміжних прав

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав
Стаття 453. Використання виконання
Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення
Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав
Глава 38

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

Стаття 457. Поняття наукового відкриття

Стаття 458. Право на наукове відкриття
Глава 39

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї

Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної  власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав  інтелектуальної власності на винахід, корисну  модель, промисловий зразок

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених  виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий

                        зразок

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними
Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,корисну модель, промисловий зразок
Глава 40

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на  компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав  інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності  на компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними

Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми
Глава 41

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІ

Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської  пропозиції
Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської  пропозиції
Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Глава 42

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,ПОРОДУ ТВАРИН

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт  рослин, породу тварин, засвідчені патентом

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної  власності на сорт рослин, породу тварин
Глава 43

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування
Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної  власності на комерційне найменування
Глава 44

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Стаття 492. Торговельна марка

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної  власності на торговельну марку

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на  торговельну марку

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав  інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку
Глава 45

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Глава 46

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Стаття 505. Поняття комерційної таємниці

Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади

КНИГА П'ЯТА
ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 47

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ

Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

Стаття 510. Сторони у зобов'язанні

Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні

Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні

Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні

Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні

Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у  зобов'язанні
Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні

Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні

Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора

Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою

Стаття 524. Валюта зобов'язання
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання
Глава 48

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами

Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання
Стаття 532. Місце виконання зобов'язання
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням

Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі  за грошовим зобов'язанням

Стаття 536. Проценти
Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит  нотаріуса
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання
Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання
Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь  кілька кредиторів або кілька боржників
Стаття 541. Солідарне зобов'язання
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників

Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний  обов'язок, на зворотну вимогу
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання
Глава 49

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
                  Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання  зобов'язання

Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання  зобов'язання
Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання
                  Параграф 2. Неустойка
Стаття 549. Поняття неустойки
Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку

Стаття 551. Предмет неустойки
Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки виконанням зобов'язання.
                  Параграф 3. Порука

Стаття 553. Договір поруки
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання,  забезпеченого порукою

Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги

Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання
Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником

Стаття 558. Оплата послуг поручителя
Стаття 559. Припинення поруки
                  Параграф 4. Гарантія

Стаття 560. Поняття гарантії
Стаття 561. Строк дії гарантії
Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання

Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією
Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги  кредитора

Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора

Стаття 566. Обов'язок гаранта

Стаття 567. Оплата послуг гаранта
Стаття 568. Припинення гарантії

Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника
                  Параграф 5. Завдаток
Стаття 570. Поняття завдатку
Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком
                  Параграф 6. Застава
Стаття 572. Поняття застави
Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги

Стаття 574. Підстави виникнення застави
Стаття 575. Окремі види застав
Стаття 576. Предмет застави

Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави

Стаття 579. Заміна предмета застави
Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави
Стаття 581. Страхування предмета застави
Стаття 582. Оцінка предмета застави
Стаття 583. Сторони у договорі застави
Стаття 584. Зміст договору застав

Стаття 585. Момент виникнення права застави
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави
Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави
Стаття 588. Наступна застава
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого  заставою
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави
Стаття 591. Реалізація предмета застави

Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого  заставою

Стаття 593. Припинення права застави
                  Параграф 7. Притримання
Стаття 594. Право притримання
Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор

Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор
Глава 50

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання
Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням

Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора
Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання

Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
Глава 51

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 610. Порушення зобов'язання
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання

Стаття 612. Прострочення боржника

Стаття 613. Прострочення кредитора

Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання

Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини  кредитора
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання

Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками
Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника

Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
Стаття 624. Збитки і неустойка
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового  зобов'язання

Розділ II

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

Глава 52 

ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

Стаття 626. Поняття та види договору
Стаття 627. Свобода договору
Стаття 628. Зміст договору
Стаття 629. Обов'язковість договору
Стаття 630. Типові умови договору
Стаття 631. Строк договору
Стаття 632. Ціна

Стаття 633. Публічний договір
Стаття 634. Договір приєднання
Стаття 635. Попередній договір
Стаття 636. Договір на користь третьої особи
Стаття 637. Тлумачення умов договору
Глава 53 

УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Стаття 638. Укладення договору

Стаття 639. Форма договору
Стаття 640. Момент укладення договору
Стаття 641. Пропозиція укласти договір
Стаття 642. Прийняття пропозиції
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана  із запізненням

Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших  умовах
Стаття 647. Місце укладення договору
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з  істотною зміною обставин
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору

Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору

Розділ III
ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Підрозділ 1    ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 54

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
                  Параграф 1. Загальні положення про купівлю-продаж

Стаття 655. Договір купівлі-продажу
Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу

Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
Стаття 658. Право продажу товару
Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар
Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про  витребування товару

Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві
Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар

Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар

Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару

Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар
Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару

Стаття 669. Кількість товару

Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару
Стаття 671. Асортимент товару

Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо  асортименту товару

Стаття 673. Якість товару
Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам  законодавства
Стаття 675. Гарантії якості товару
Стаття 676. Обчислення гарантійного строку

Стаття 677. Строк придатності товару
Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості

Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 682. Комплектність товару
Стаття 683. Комплект товару
Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар

Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем
Стаття 691. Ціна товару
Стаття 692. Оплата товару
Стаття 693. Попередня оплата товару

Стаття 694. Продаж товару в кредит
Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
Стаття 696. Страхування товару
Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
                  Параграф 2. Роздрібна купівля-продаж

Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продаж

Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу
Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар

Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у  встановлений строк
Стаття 702. Продаж товару за зразками

Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
Стаття 705. Договір найму-продажу
Стаття 706. Ціна та оплата товару
Стаття 707. Обмін товару
Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості

Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості
                  Параграф 3. Поставка

Стаття 712. Договір поставки

                  Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
                  Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
                  Параграф 6. Міна

Стаття 715. Договір міни
Стаття 716. Правове регулювання міни
Глава 55

ДАРУВАННЯ

Стаття 717. Договір дарування
Стаття 718. Предмет договору дарування

Стаття 719. Форма договору дарування
Стаття 720. Сторони у договорі дарування
Стаття 721. Обов'язки дарувальника
Стаття 722. Прийняття дарунка
Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування
Стаття 729. Пожертва

Стаття 730. Права пожертвувача
Глава 56

РЕНТА

Стаття 731. Договір ренти
Стаття 732. Форма договору ренти

Стаття 733. Сторони у договорі ренти
Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
Стаття 735. Забезпечення виплати ренти

Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти
Стаття 737. Форма і розмір ренти
Стаття 738. Строк виплати ренти

Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти
Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти
Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти

Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
Глава 57

ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)

Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)
Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)
Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)
Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)

Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом
Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача

Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)

Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)

Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача
Глава 58

НАЙМ (ОРЕНДА)

                  Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду)

Стаття 759. Договір найму
Стаття 760. Предмет договору найму

Стаття 761. Право передання майна у найм
Стаття 762. Плата за користування майно

Стаття 763. Строк договору найму

Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму

Стаття 765. Передання майна наймачеві
Стаття 766. Правові наслідки не передання майна наймачеві
Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм

Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового  пошкодження речі
Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
Стаття 774. Піднайм

Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм
Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм

Стаття 777. Переважні права наймача
Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм

Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм

Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм
Стаття 781. Припинення договору найму

Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму
Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які  випливають із договору найму
                  Параграф 2. Прокат

Стаття 787. Договір прокату

Стаття 788. Предмет договору прокату
Стаття 789. Плата за прокат речі
Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
Стаття 791. Особливості договору прокату
                  Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки

Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
                  Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або  іншої капітальної споруди

Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм

Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою

Стаття 797. Плата за користування
                  Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу

Стаття 798. Предмет договору найму
Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу

Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу

Стаття 802. Страхування транспортного засобу
Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу

Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу
Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з  екіпажем, який його обслуговує
                   Параграф 6. Лізинг
Стаття 806. Договір лізингу
Стаття 807. Предмет договору лізингу
Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника)предмета договору лізингу
Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу
Глава 59

НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

Стаття 810. Договір найму житла
Стаття 811. Форма договору найму житла
Стаття 812. Предмет договору найму житла
Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм
Стаття 815. Обов'язки наймача житла
Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним
Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло

Стаття 818. Тимчасові мешканці
Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
Стаття 820. Плата за користування житлом
Стаття 821. Строк договору найму житла
Стаття 822. Переважні права наймача житла
Стаття 823. Договір піднайму житла
Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
Стаття 825. Розірвання договору найму житла
Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
Глава 60

ПОЗИЧКА

Стаття 827. Договір позички
Стаття 828. Форма договору позички

Стаття 829. Позичкодавець
Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування
Стаття 831. Строк договору позички
Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
Стаття 833. Обов'язки користувача
Стаття 834. Розірвання договору позички
Стаття 835. Припинення договору позички

Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею
Глава 61

ПІДРЯД
                  Параграф 1. Загальні положення про підряд

Стаття 837. Договір підряду
Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами

Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового  пошкодження матеріалу
Стаття 843. Ціна роботи

Стаття 844. Кошторис

Стаття 845. Ощадливість підрядника
Стаття 846. Строки виконання роботи

Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний  попередити замовника
Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи

Стаття 850. Сприяння замовника

Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду
Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником
Стаття 854. Порядок оплати роботи

Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
Стаття 856. Право підрядника на притримування
Стаття 857. Якість роботи
Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
Стаття 859. Гарантія якості роботи

Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію  замовникові

Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи
Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках
                  Параграф 2. Побутовий підряд

Стаття 865. Договір побутового підряду
Стаття 866. Форма договору побутового підряду

Стаття 867. Гарантії прав замовника
Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
Стаття 869. Публічна пропозиція роботи

Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду  з матеріалу підрядника
Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду  з матеріалу замовника
Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення  підрядником договору побутового підряду
Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи
                  Параграф 3. Будівельний підряд

Стаття 875. Договір будівельного підряду

Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація

Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
Стаття 883. Відповідальність підрядника

Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
Стаття 886. Відповідальність замовника
                  Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи
Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 889. Обов'язки замовника
Стаття 890. Обов'язки підрядника

Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт
Глава 62

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Стаття 893. Виконання робіт
Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт

Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
Стаття 896. Права сторін на результати робіт
Стаття 897. Обов'язки виконавця
Стаття 898. Обов'язки замовника
Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату

Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
Глава 63

ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 901. Договір про надання послуг

Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
Стаття 903. Плата за договором про надання послуг

Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
Стаття 905. Строк договору про надання послуг

Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
Глава 64

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Стаття 908. Загальні положення про перевезення

Стаття 909. Договір перевезення вантажу
Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
Стаття 911. Права пасажира
Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)
Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
Стаття 914. Довгостроковий договір

Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування
Стаття 916. Провізна плата
Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення
Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу
Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти
Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення

Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного                  

                  засобу

Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставляння пасажира до пункту призначення

Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу,псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти

Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення

Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні
Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу
Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану  каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира
Глава 65

ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ

Стаття 929. Договір транспортного експедирування
Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування
Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування

Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування
Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
Глава 66

ЗБЕРІГАННЯ
                  Параграф 1. Загальні положення про зберігання

Стаття 936. Договір зберігання
Стаття 937. Форма договору зберігання
Стаття 938. Строк зберігання

Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання
Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

Стаття 943. Виконання договору зберігання
Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання

Стаття 945. Зміна умов зберігання
Стаття 946. Плата за зберігання
Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання

Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі
Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця

Стаття 954. Зберігання за законом
Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
                  Параграф 2. Зберігання на товарному складі
Стаття 956. Поняття товарного складу

Стаття 957. Договір складського зберігання

Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними

Стаття 959. Огляд товару
Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару

Стаття 961. Складські документи
Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва

Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва
Стаття 965. Просте складське свідоцтво

Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
                  Параграф 3. Спеціальні види зберігання
Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді
Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду

Стаття 969. Зберігання цінностей у банку

Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком
Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту
Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації
Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
Стаття 975. Зберігання речей у готелі
Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору
Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів
Стаття 978. Договір охорони
Глава 67

СТРАХУВАННЯ

Стаття 979. Договір страхування
Стаття 980. Предмет договору страхування
Стаття 981. Форма договору страхування
Стаття 982. Істотні умови договору страхування
Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування

Стаття 984. Сторони у договорі страхування

Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої  особи
Стаття 986. Співстрахування
Стаття 987. Договір перестрахування

Стаття 988. Обов'язки страховика

Стаття 989. Обов'язки страхувальника
Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати
Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати

Стаття 992. Відповідальність страховика
Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки

Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування

Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи – страхувальника

Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи  недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
Стаття 997. Припинення договору страхування

Стаття 998. Недійсність договору страхування

Стаття 999. Обов'язкове страхування
Глава 68

ДОРУЧЕННЯ

Стаття 1000. Договір доручення
Стаття 1001. Строк договору доручення
Стаття 1002. Право повіреного на плату

Стаття 1003. Зміст доручення
Стаття 1004. Виконання доручення
Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення
Стаття 1006. Обов'язки повіреного
Стаття 1007. Обов'язки довірителя
Стаття 1008. Припинення договору доручення
Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення

Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора  юридичної особи - повіреного
Глава 69

КОМІСІЯ
Стаття 1011. Договір комісії
Стаття 1012. Умови договору комісії
Стаття 1013. Комісійна плата
Стаття 1014. Виконання договору комісії
Стаття 1015. Субкомісія
Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою
Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
Стаття 1018. Право власності комітента
Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові
Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
Стаття 1022. Звіт комісіонера
Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії
Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії
Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи – комісіонера

Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
Глава 70

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Стаття 1029. Договір управління майном

Стаття 1030. Предмет договору управління майном

Стаття 1031. Форма договору управління майном

Стаття 1032. Установник управління

Стаття 1033. Управитель

Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління

Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
Стаття 1036. Строк договору управління майном
Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
Стаття 1038. Здійснення управління майном

Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави

Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління
Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі

Стаття 1042. Право управителя на плату
Стаття 1043. Відповідальність управителя

Стаття 1044. Припинення договору управління майном

Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
Глава 71

ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
                    Параграф 1. Позика

Стаття 1046. Договір позики

Стаття 1047. Форма договору позики
Стаття 1048. Проценти за договором позики

Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником

Стаття 1051. Оспорювання договору позики
Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником
Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання

                    Параграф 2. Кредит
Стаття 1054. Кредитний договір

Стаття 1055. Форма кредитного договору
Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
Стаття 1057. Комерційний кредит
                    Параграф 3. Банківський вклад
Стаття 1058. Договір банківського вкладу

Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
Стаття 1060. Види банківських вкладів
Стаття 1061. Проценти на банківський вклад

Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою

Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи

Стаття 1064. Ощадна книжка
Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
Глава 72

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Стаття 1066. Договір банківського рахунка
Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
Стаття 1069. Кредитування рахунка
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта
Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
Стаття 1076. Банківська таємниця
Глава 73

ФАКТОРИНГ

Стаття 1077. Поняття договору факторингу

Стаття 1078. Предмет договору факторингу
Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором

Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги

Стаття 1084. Права фактора
Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
Стаття 1086. Захист прав боржника
Глава 74

РОЗРАХУНКИ
                    Параграф 1. Загальні положення про розрахунки

Стаття 1087. Форми розрахунків
Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
                    Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
                    Параграф 3. Розрахунки за акредитивом

Стаття 1093. Акредитив
Стаття 1094. Відкличний акредитив

Стаття 1095. Безвідкличний акредитив
Стаття 1096. Виконання акредитива

Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив
Стаття 1098. Закриття акредитива
                    Параграф 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями

Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями
Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції
                    Параграф 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Стаття 1103. Оплата чека
Стаття 1104. Інкасування чека
Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека
Стаття 1106. Наслідки несплати чека

Глава 75

РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Стаття 1109. Ліцензійний договір
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
Стаття 1111. Типовий ліцензійний догові

Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Глава 76

КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ

Стаття 1115. Договір комерційної концесії
Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація
Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
Стаття 1121. Обов'язки користувача
Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії

Глава 77

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
                    Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність

Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
                    Параграф 2. Просте товариство

Стаття 1132. Договір простого товариства
Стаття 1133. Вклади учасників

Стаття 1134. Спільне майно учасників
Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
Стаття 1136. Право учасника на інформацію
Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями
Стаття 1139. Розподіл прибутку

Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору
Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений

Підрозділ 2     НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

Глава 78

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
                    Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу

Стаття 1145. Зміст завдання
Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання

Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання
Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди
                    Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу

Стаття 1151. Умови конкурсу
Стаття 1152. Зміна умов конкурсу

Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу
Стаття 1154. Переможець конкурсу
Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс
Стаття 1156. Права переможця конкурсу
Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
Глава 79

ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ

Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових  інтересах іншої особи без її доручення
Глава 80

РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи

Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи

Глава 81

СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1164. Наслідки не усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок не усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Глава 82

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
                   Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди

Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду

Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно

Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності

Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою

Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади  Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування

Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної  влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування

Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності

Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду

Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав

Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою

Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки

Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди

Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами
Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи

Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого

Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала вою цивільну відповідальність

                    Параграф 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю

Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я

Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань

Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором
Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи-підприємця
Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи

Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання

Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди

Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності
Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди
Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду

Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину
Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину
Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
                    Параграф 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Глава 83

НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ

Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна
Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого  майна і витрат на його утримання

Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню

КНИГА ШОСТА
СПАДКОВЕ ПРАВО

Глава 84

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ

Стаття 1216. Поняття спадкування
Стаття 1217. Види спадкування
Стаття 1218. Склад спадщини
Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини

Стаття 1220. Відкриття спадщини
Стаття 1221. Місце відкриття спадщини

Стаття 1222. Спадкоємці
Стаття 1223. Право на спадкування
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку
Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності

Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві

Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)

Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)
Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду(збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем

Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця
Глава 85

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Стаття 1233. Поняття заповіту

Стаття 1234. Право на заповіт
Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом

Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
Стаття 1238. Предмет заповідального відказу
Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків
Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1242. Заповіт з умовою
Стаття 1243. Заповіт подружжя
Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця

Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті

Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом

Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування
Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках

Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
Стаття 1255. Таємниця заповіту

Стаття 1256. Тлумачення заповіту

Стаття 1257. Недійсність заповіту
Глава 86

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами

Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом

Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом
Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
Глава 87

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Стаття 1268. Прийняття спадщини

Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу

Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини
Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
Стаття 1277. Відумерлість спадщини

Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями
Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі

Стаття 1280. Перерозподіл спадщини
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
Стаття 1283. Охорона спадкового майна

Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту
Стаття 1285. Управління спадщиною
Глава 88

ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ

Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту
Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою  спадкоємців

Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом
Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту
Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень

Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту
Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту

Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту

Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень
Глава 89

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно

Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1299. Державна реєстрація права на спадщину

Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину
Глава 90

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Стаття 1302. Поняття спадкового договору
Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі
Стаття 1304. Форма спадкового договору
Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі
Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю  подружжя
Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору

Стаття 1308. Розірвання спадкового договору
                 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Читать далее

24 Август 2012

Содержание «Гражданский процессуальный кодекс Украины»

 • Edit

Содержание разделов и глав

                                                                  

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2.ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

Глава 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

               § 1. Особи, які беруть участь у справі

               § 2. Інші учасники цивільного процесу

Глава 5. ДОКАЗИ

Глава 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Глава 7.СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Глава 8. СУДОВІ ВИТРАТИ

Глава 9.ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Розділ II.

НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Розділ III.

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. ПІДСУДНІСТЬ

Глава 2.ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Глава 3.ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Глава 4. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Глава 5.ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 6. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ.

                ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

Глава 7.СУДОВІ РІШЕННЯ

Глава 8.ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

Розділ IV.

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

 

Глава 3. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

 

Глава 4. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

 

Глава 5. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Глава 6.РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

 

Глава 7. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ

 

Глава 8. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

 

Глава 9.РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Глава 10.РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

 

Глава 11.РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ

Глава 12.РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ,ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Розділ V.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 1. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 2.КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 3.ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

Глава 4.ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Розділ VI.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

                                                               

Розділ VII.

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Розділ VIII.

ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Глава 1.ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ

 

Глава 2.ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ

 

 

Розділ IX.

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

Розділ X.

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

 

Розділ XI.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                                                              

 

                                                      

 

 

Содержание статей

                                                                 

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Завдання цивільного судочинства

Стаття 2.   Законодавство про цивільне судочинство

Стаття 3.   Право на звернення до суду за захистом

Стаття 4.   Способи захисту, які застосовуються судом

Стаття 5.   Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом

Стаття 6.   Гласність та відкритість судового розгляду

Стаття 7.   Мова, якою здійснюється цивільне судочинство

Стаття 8.   Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи

Стаття 9.   Виключена.

Стаття 10. Змагальність сторін

Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства

Стаття 11-1. Автоматизована система документообігу суду

Стаття 12. Право на правову допомогу

Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень

Стаття 14. Обов'язковість судових рішень

Глава 2.

ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ

Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог

Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду

Глава 3.

СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ

Стаття 18. Склад суду

Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів

Стаття 20. Підстави для відводу судді

Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи

Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід

Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)

Глава 4.

УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Особи, які беруть участь у справі

Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі

Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Стаття 271. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність

Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність

Стаття 30. Сторони

Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін

Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів

Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог

Стаття 37. Процесуальне правонаступництво

Стаття 38. Участь у справі представника

Стаття 39. Законні представники

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками

Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками

Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників

Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом

Стаття 44. Повноваження представника в суді

Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

§ 2. Інші учасники цивільного процесу

Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу

Стаття 48. Секретар судового засідання

Стаття 49. Судовий розпорядник

Стаття 50. Свідок

Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки

Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань

Стаття 53. Експерт

Стаття 54. Спеціаліст

Стаття 55. Перекладач

Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу

Глава 5.

ДОКАЗИ

Стаття 57. Докази

Стаття 58. Належність доказів

Стаття 59. Допустимість доказів

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

Стаття 61. Підстави звільнення від доказування

Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

Стаття 63. Показання свідка

Стаття 64. Письмові докази

Стаття 65. Речові докази

Стаття 66. Висновок експерта

Глава 6.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Стаття 67. Види процесуальних строків

Стаття 68. Обчислення процесуальних строків

Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків

Стаття 70. Закінчення процесуальних строків

Стаття 71. Зупинення процесуальних строків

Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків

Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків

Глава 7.

СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Стаття 74. Судові повістки

Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд

Стаття 76. Порядок вручення судових повісток

Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання

Стаття 78. Розшук відповідача

                                                                    

Глава 8.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Стаття 79. Види судових витрат

Стаття 80. Ціна позову

Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи

Стаття 84. Витрати на правову допомогу

Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду

Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз

Стаття 87. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами

Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди

Глава 9.

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Стаття 91. Види заходів процесуального примусу

Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання

Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Стаття 94. Привід свідка

Розділ II.

НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 95.  Стягнення на підставі судового наказу

Стаття 96.  Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

Стаття 97.  Підсудність

Стаття 98.  Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

Стаття 99.  Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу

Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті

Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

Стаття 103. Зміст судового наказу

Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу

Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві

Стаття 105-1. Розгляд заяви про скасування судового наказу

Стаття 106. Скасування судового наказу

Розділ III.

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1.

ПІДСУДНІСТЬ

Стаття 107. Суд першої інстанції

Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя

Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

Стаття 111. Підсудність справ про спори між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами

Стаття 112. виключено

Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою

Стаття 114. Виключна підсудність

Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності

Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого

Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність

Глава 2.

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 118. Пред'явлення позову

Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

Стаття 122. Відкриття провадження у справі

Стаття 123. Зустрічний позов

Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами

Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів

Глава 3.

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову

Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання

Стаття 130. Попереднє судове засідання

Стаття 131. Подання доказів

Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів

Стаття 133. Забезпечення доказів

Стаття 134. Заява про забезпечення доказів

Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів

Стаття 136. Заява про виклик свідка

Стаття 137. Витребування доказів

Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів

Стаття 139. Зберігання речових доказів

Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються

Стаття 142. Повернення речових доказів

Стаття 143. Порядок призначення експертизи

Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи

Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи

Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі

Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта

Стаття 148. Комісійна експертиза

Стаття 149. Комплексна експертиза

Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза

Стаття 151. Підстави для забезпечення позову

Стаття 152. Види забезпечення позову

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову

Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову

Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави

Стаття 156. Призначення справи до розгляду

 

Глава 4.

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 157. Строки розгляду справ

Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні

Стаття 158-1. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні

Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні

Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання

Стаття 163. Відкриття судового засідання

Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача

Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання

Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу

Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків

Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі

Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі

Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта

Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків

Стаття 173. Початок розгляду справи по суті

Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

Стаття 175. Мирова угода сторін

Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 178. Відмова від визнання обставин

Стаття 179. Дослідження доказів

Стаття 180. Порядок допиту свідків

Стаття 181. Використання свідком письмових записів

Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

Стаття 183. Оголошення показань свідків

Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

Стаття 185. Дослідження письмових доказів

Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

Стаття 187. Дослідження речових доказів

Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

Стаття 189. Дослідження висновку експерта

Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста

Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді

Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами

Стаття 193. Судові дебати

Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі

Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення

Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати

Глава 5.

ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами

Стаття 198. Журнал судового засідання

Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд

Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

                                                                       

 

Глава 6.

ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ.

ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі

Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі

Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі

Стаття 204. Відновлення провадження у справі

Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі

Стаття 207. Залишення заяви без розгляду

Глава 7.

СУДОВІ РІШЕННЯ

Стаття 208. Види судових рішень

Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма

Стаття 210. Зміст ухвали суду

Стаття 211. Окремі ухвали суду

Стаття 212. Оцінка доказів

Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду

Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення

Стаття 215. Зміст рішення суду

Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів

Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

Стаття 218. Проголошення рішення суду

Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні

Стаття 220. Додаткове рішення суду

Стаття 221. Роз'яснення рішення суду

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі

Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили

Глава 8.

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи

Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення

Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення

Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення

Стаття 233. Законна сила заочного рішення

Розділ IV.

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 234. Окреме провадження

Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження

                                                                

Глава 2.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 236. Підсудність

Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками

Стаття 238. Зміст заяви

Стаття 239. Призначення експертизи

Стаття 240. Розгляд справ

Стаття 241. Рішення суду

                                                                  

Глава 3.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

Стаття 242. Підсудність

Стаття 243. Зміст заяви

Стаття 244. Розгляд справи

Стаття 245. Рішення суду

Глава 4.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

Стаття 246. Підсудність

Стаття 247. Зміст заяви

Стаття 248. Підготовка справи до розгляду

Стаття 249. Розгляд справи

Стаття 250. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою

Глава 5.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 251. Підсудність

Стаття 252. Зміст заяви

Стаття 253. Підготовка справи до розгляду

Стаття 254. Розгляд справи

Стаття 255. Рішення суду

Глава 6.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Стаття 257. Підсудність

Стаття 258. Зміст заяви

Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

Глава 7.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ

Стаття 260. Підсудність

Стаття 261. Зміст заяви

Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду

Стаття 263. Зміст публікації

Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя

Стаття 265. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або

                       векселя

Стаття 266. Призначення справи до розгляду

Стаття 267. Вирішення справи

Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків

Глава 8.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Стаття 269. Підсудність

Стаття 270. Зміст заяви

Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви

Стаття 272. Розгляд справи

Стаття 273. Рішення суду

Глава 9.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Стаття 274. Підсудність

Стаття 275. Зміст заяви

Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви

Стаття 277. Розгляд справи

Стаття 278. Рішення суду

Глава 10.

РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У

ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 279. Підсудність

Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання

Стаття 281. Розгляд справи

Стаття 282. Рішення суду

Глава 11.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ

Стаття 283. Підсудність

Стаття 284. Зміст і строк подання заяви

Стаття 285. Розгляд справи

Стаття 286. Рішення суду

                                                                    Глава 12.

 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття 287. Підсудність

Стаття 288. Зміст заяви

Стаття 289. Розгляд справи

Стаття 290. Рішення суду

Розділ V.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 1.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 291. Суди апеляційної інстанції

Стаття 292. Право апеляційного оскарження

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження

Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду

Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі

Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги

Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї

Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом

Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді

Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом

Стаття 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги

Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом

Стаття 304-1. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ

Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі

Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

Стаття 307. Повноваження апеляційного суду

Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін

Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або  зміни рішення

Стаття 309-1. Підстави для скасування судового наказу

Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду

Стаття 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд

Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали

Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом

Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду

Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду

Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду

Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом

Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи

Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду

Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду

Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі

Стаття 322. Повернення справи

Глава 2.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 323. Суд касаційної інстанції

Стаття 324. Право касаційного оскарження

Стаття 325. Строк на касаційне оскарження

Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги

Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги

Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі

Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги

Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї

Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги

Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду

Стаття 332. Попередній розгляд справи

Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди

Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін

Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд

Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення,  скасованого помилково

Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення

Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування

Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції

Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції

Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції

Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)

Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи

Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції

Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі

Стаття 352. Повернення справ

Глава 3.

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 354. Підстави оскарження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 357. Порядок провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень

Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України

Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України

Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

Стаття 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

 

    Глава 4.

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Стаття 361. Підстави перегляду

Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

Стаття 364. Форма і зміст заяви

Стаття 364-1. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 365. Розгляд заяви

Стаття 366. виключено

 

Розділ VI.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

Стаття 367. Негайне виконання судових рішень

Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання

Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню

Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу

Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання

Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання

Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання

Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини

Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках

Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання

Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання

Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

 

Розділ VII.

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду

Стаття 384. Подання скарги

Стаття 385. Строки для звернення із скаргою

Стаття 386. Розгляд скарги

Стаття 387. Судове рішення за скаргою

Стаття 388. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги

Стаття 389. Виконання ухвали суду

 

Розділ VII-1
           ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
        ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ
         НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Глава 1
           ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
                        ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

 

Стаття 389-1. Оскарження рішення третейського суду

Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду

Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду

Стаття 389-4. Судовий розгляд справи

Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду

Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду

 

Глава 2
        ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ
         НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

 

Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

 

Розділ VIII.

ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Глава 1.

ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ,

ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ

Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання

Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 397. Оскарження ухвали суду

Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

Глава 2.

ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ

ВИКОНАННЮ

Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

                                                                     

 

Розділ IX.

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження

Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження

Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження

Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду

Стаття 407. Розгляд справи

Стаття 408. Рішення суду

Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат

 

Розділ X.

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб

Стаття 411. Виключена.

Стаття 412. Виключена.

Стаття 413. Виключена.

 

Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном

Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів

Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

Стаття 419. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

 

 Розділ XI.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Читать далее

22 Август 2012

Содержание «Гражданский процессуальный кодекс Украины»

 • Edit

Содержание разделов и глав

                                                                  

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2 .ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

Глава 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

               § 1. Особи, які беруть участь у справі

               § 2. Інші учасники цивільного процесу

Глава 5. ДОКАЗИ

Глава 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Глава 7 .СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Глава 8. СУДОВІ ВИТРАТИ

Глава 9. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Розділ II.

НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Розділ III.

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. ПІДСУДНІСТЬ

Глава 2. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Глава 4. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Глава 5. ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 6. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

Глава 7. СУДОВІ РІШЕННЯ

Глава 8. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

Розділ IV.

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

                     НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

 

Глава 3.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

 

Глава 4.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

 

Глава 5.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Глава 6.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

 

Глава 7.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ

 

Глава 8.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

 

Глава 9.  РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Глава 10.РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

 

Глава 11.РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ

Глава 12.РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО  

                     ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Розділ V.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 1. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 2. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

Глава 4. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Розділ VI.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

                                                               

Розділ VII.

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Розділ VIII.

ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Глава 1.ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ

 

Глава 2.ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ

 

 

Розділ IX.

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

Розділ X.

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

 

Розділ XI.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                                                               

 

                                                      

 

 

Содержание статей

                                                                 

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Завдання цивільного судочинства

Стаття 2.   Законодавство про цивільне судочинство

Стаття 3.   Право на звернення до суду за захистом

Стаття 4.   Способи захисту, які застосовуються судом

Стаття 5.   Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом

Стаття 6.   Гласність та відкритість судового розгляду

Стаття 7.   Мова, якою здійснюється цивільне судочинство

Стаття 8.   Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи

Стаття 9.   Виключена.

Стаття 10. Змагальність сторін

Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства

Стаття 11-1. Автоматизована система документообігу суду

Стаття 12. Право на правову допомогу

Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень

Стаття 14. Обов'язковість судових рішень

Глава 2.

ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ

Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог

Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду

Глава 3.

СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ

Стаття 18. Склад суду

Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів

Стаття 20. Підстави для відводу судді

Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи

Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід

Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)

Глава 4.

УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Особи, які беруть участь у справі

Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі

Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Стаття 271. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність

Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність

Стаття 30. Сторони

Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін

Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів

Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог

Стаття 37. Процесуальне правонаступництво

Стаття 38. Участь у справі представника

Стаття 39. Законні представники

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками

Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками

Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників

Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом

Стаття 44. Повноваження представника в суді

Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

§ 2. Інші учасники цивільного процесу

Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу

Стаття 48. Секретар судового засідання

Стаття 49. Судовий розпорядник

Стаття 50. Свідок

Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки

Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань

Стаття 53. Експерт

Стаття 54. Спеціаліст

Стаття 55. Перекладач

Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу

Глава 5.

ДОКАЗИ

Стаття 57. Докази

Стаття 58. Належність доказів

Стаття 59. Допустимість доказів

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

Стаття 61. Підстави звільнення від доказування

Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

Стаття 63. Показання свідка

Стаття 64. Письмові докази

Стаття 65. Речові докази

Стаття 66. Висновок експерта

Глава 6.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Стаття 67. Види процесуальних строків

Стаття 68. Обчислення процесуальних строків

Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків

Стаття 70. Закінчення процесуальних строків

Стаття 71. Зупинення процесуальних строків

Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків

Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків

Глава 7.

СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Стаття 74. Судові повістки

Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд

Стаття 76. Порядок вручення судових повісток

Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання

Стаття 78. Розшук відповідача

                                                                    

Глава 8.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Стаття 79. Види судових витрат

Стаття 80. Ціна позову

Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи

Стаття 84. Витрати на правову допомогу

Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду

Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз

Стаття 87. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами

Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди

Глава 9.

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Стаття 91. Види заходів процесуального примусу

Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання

Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Стаття 94. Привід свідка

Розділ II.

НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 95.  Стягнення на підставі судового наказу

Стаття 96.  Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

Стаття 97.  Підсудність

Стаття 98.  Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

Стаття 99.  Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу

Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті

Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

Стаття 103. Зміст судового наказу

Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу

Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві

Стаття 105-1. Розгляд заяви про скасування судового наказу

Стаття 106. Скасування судового наказу

Розділ III.

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1.

ПІДСУДНІСТЬ

Стаття 107. Суд першої інстанції

Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя

Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

Стаття 111. Підсудність справ про спори між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами

Стаття 112. виключено

Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою

Стаття 114. Виключна підсудність

Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності

Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого

Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність

Глава 2.

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 118. Пред'явлення позову

Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

Стаття 122. Відкриття провадження у справі

Стаття 123. Зустрічний позов

Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами

Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів

Глава 3.

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову

Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання

Стаття 130. Попереднє судове засідання

Стаття 131. Подання доказів

Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів

Стаття 133. Забезпечення доказів

Стаття 134. Заява про забезпечення доказів

Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів

Стаття 136. Заява про виклик свідка

Стаття 137. Витребування доказів

Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів

Стаття 139. Зберігання речових доказів

Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються

Стаття 142. Повернення речових доказів

Стаття 143. Порядок призначення експертизи

Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи

Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи

Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі

Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта

Стаття 148. Комісійна експертиза

Стаття 149. Комплексна експертиза

Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза

Стаття 151. Підстави для забезпечення позову

Стаття 152. Види забезпечення позову

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову

Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову

Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави

Стаття 156. Призначення справи до розгляду

 

Глава 4.

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 157. Строки розгляду справ

Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні

Стаття 158-1. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні

Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні

Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання

Стаття 163. Відкриття судового засідання

Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача

Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання

Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу

Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків

Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі

Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі

Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта

Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків

Стаття 173. Початок розгляду справи по суті

Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

Стаття 175. Мирова угода сторін

Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 178. Відмова від визнання обставин

Стаття 179. Дослідження доказів

Стаття 180. Порядок допиту свідків

Стаття 181. Використання свідком письмових записів

Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

Стаття 183. Оголошення показань свідків

Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

Стаття 185. Дослідження письмових доказів

Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

Стаття 187. Дослідження речових доказів

Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

Стаття 189. Дослідження висновку експерта

Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста

Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді

Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами

Стаття 193. Судові дебати

Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі

Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення

Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати

Глава 5.

ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами

Стаття 198. Журнал судового засідання

Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд

Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

                                                                       

 

Глава 6.

ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ.

ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі

Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі

Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі

Стаття 204. Відновлення провадження у справі

Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі

Стаття 207. Залишення заяви без розгляду

Глава 7.

СУДОВІ РІШЕННЯ

Стаття 208. Види судових рішень

Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма

Стаття 210. Зміст ухвали суду

Стаття 211. Окремі ухвали суду

Стаття 212. Оцінка доказів

Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду

Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення

Стаття 215. Зміст рішення суду

Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів

Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

Стаття 218. Проголошення рішення суду

Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні

Стаття 220. Додаткове рішення суду

Стаття 221. Роз'яснення рішення суду

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі

Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили

Глава 8.

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи

Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення

Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення

Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення

Стаття 233. Законна сила заочного рішення

Розділ IV.

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 234. Окреме провадження

Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження

                                                                

Глава 2.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 236. Підсудність

Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками

Стаття 238. Зміст заяви

Стаття 239. Призначення експертизи

Стаття 240. Розгляд справ

Стаття 241. Рішення суду

                                                                  

Глава 3.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

Стаття 242. Підсудність

Стаття 243. Зміст заяви

Стаття 244. Розгляд справи

Стаття 245. Рішення суду

Глава 4.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

Стаття 246. Підсудність

Стаття 247. Зміст заяви

Стаття 248. Підготовка справи до розгляду

Стаття 249. Розгляд справи

Стаття 250. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою

Глава 5.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 251. Підсудність

Стаття 252. Зміст заяви

Стаття 253. Підготовка справи до розгляду

Стаття 254. Розгляд справи

Стаття 255. Рішення суду

Глава 6.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Стаття 257. Підсудність

Стаття 258. Зміст заяви

Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

Глава 7.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ

Стаття 260. Підсудність

Стаття 261. Зміст заяви

Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду

Стаття 263. Зміст публікації

Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя

Стаття 265. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або

                       векселя

Стаття 266. Призначення справи до розгляду

Стаття 267. Вирішення справи

Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків

Глава 8.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Стаття 269. Підсудність

Стаття 270. Зміст заяви

Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви

Стаття 272. Розгляд справи

Стаття 273. Рішення суду

Глава 9.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Стаття 274. Підсудність

Стаття 275. Зміст заяви

Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви

Стаття 277. Розгляд справи

Стаття 278. Рішення суду

Глава 10.

РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У

ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 279. Підсудність

Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання

Стаття 281. Розгляд справи

Стаття 282. Рішення суду

Глава 11.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ

Стаття 283. Підсудність

Стаття 284. Зміст і строк подання заяви

Стаття 285. Розгляд справи

Стаття 286. Рішення суду

                                                                    Глава 12.

 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття 287. Підсудність

Стаття 288. Зміст заяви

Стаття 289. Розгляд справи

Стаття 290. Рішення суду

Розділ V.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 1.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 291. Суди апеляційної інстанції

Стаття 292. Право апеляційного оскарження

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження

Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду

Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі

Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги

Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї

Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом

Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді

Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом

Стаття 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги

Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом

Стаття 304-1. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ

Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі

Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

Стаття 307. Повноваження апеляційного суду

Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін

Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або  зміни рішення

Стаття 309-1. Підстави для скасування судового наказу

Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду

Стаття 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд

Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали

Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом

Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду

Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду

Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду

Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом

Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи

Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду

Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду

Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі

Стаття 322. Повернення справи

Глава 2.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 323. Суд касаційної інстанції

Стаття 324. Право касаційного оскарження

Стаття 325. Строк на касаційне оскарження

Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги

Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги

Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі

Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги

Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї

Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги

Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду

Стаття 332. Попередній розгляд справи

Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди

Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін

Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд

Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення,  скасованого помилково

Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення

Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування

Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції

Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції

Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції

Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)

Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції післязакінчення касаційного розгляду справи

Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції

Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі

Стаття 352. Повернення справ

Глава 3.

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 354. Підстави оскарження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 357. Порядок провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами

Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень

Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України

Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України

Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

Стаття 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

 

 

 

 

 

Глава 4.

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Стаття 361. Підстави перегляду

Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

Стаття 364. Форма і зміст заяви

Стаття 364-1. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 365. Розгляд заяви

Стаття 366. виключено

 

Розділ VI.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

Стаття 367. Негайне виконання судових рішень

Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання

Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню

Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу

Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання

Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання

Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання

Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини

Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках

Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання

Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання

Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

                                                               

 

Розділ VII.

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду

Стаття 384. Подання скарги

Стаття 385. Строки для звернення із скаргою

Стаття 386. Розгляд скарги

Стаття 387. Судове рішення за скаргою

Стаття 388. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги

Стаття 389. Виконання ухвали суду

 

Розділ VII-1
           ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
        ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ
         НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Глава 1
           ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
                        ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

 

Стаття 389-1. Оскарження рішення третейського суду

Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду

Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду 

Стаття 389-4. Судовий розгляд справи

Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду

Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
 

Глава 2
        ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ
         НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
третейського суду
Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення
третейського суду 

Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

 

Розділ VIII.

ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Глава 1.

ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ,

ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ

Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання

Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення

іноземного суду

Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного

суду

Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 397. Оскарження ухвали суду

Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

Глава 2.

ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ

ВИКОНАННЮ

Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

                                                                    

 

Розділ IX.

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження

Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження

Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження

Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду

Стаття 407. Розгляд справи

Стаття 408. Рішення суду

Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат

                                                                       

 

Розділ X.

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб

Стаття 411. Виключена.

Стаття 412. Виключена.

Стаття 413. Виключена.

 

Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном

Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів

Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

Стаття 419. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 

 

 

Розділ XI.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Читать далее

20 Август 2012

Содержание «Правил пользования электрической энергией для населения (ППЭЭН)»

 • Edit

Содержание

Правила користування електричною енергією для населення
Загальні положення

1.   Ці Правила регулюють відносини  між  громадянами та енергопостачальниками.
2.   У Правилах наведені нижче терміни  вживаються  у такому значенні:
3.   Споживання електричної енергії здійснюється  на  підставі договору…

4.   У  договорі  обов'язково зазначається величина потужності…
5.   У разі розташування об'єктів споживача за різними адресами…
6.   У разі остаточного припинення користування електричною енергією споживач…повинен    

7.   Для споживання електроенергії новий наймач (власник) …повинен….

Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії

8.   Прилади обліку …мають бути підключені енергопостачальником, а їх вартість… оплачена…
9.   Споживання електричної  енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків,….
10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок.
11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, …

12. У разі вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію ….
13. У разі встановлення за межами квартири…споживача багатофункціонального приладу обліку,…    

14. У разі виявлення … пошкодження приладу обліку, зриву пломби… споживач…зобов'язаний…

15.  Пошкоджені прилади обліку,… із зірваними …пломбами  підлягають  експертизі,…

16. У разі сумніву споживача у правильній роботі приладу обліку він може …

17. У разі пошкодження,втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він…  

18. Якщо виникає необхідність тимчасового використання електричної енергії.. споживач повинен…    

Розрахунки за спожиту електричну енергію

19. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами… 

20. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої … енергії є… 

21. Знімання показань приладів обліку провадиться споживачем щомісяця. 

22. Оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися:
23. Оплата спожитої електричної енергії,в тому числі на підставі визнаної претензії,здійснюється… 

24. У разі застосування безготівкової форми оплати та планових платежів енергопостачальник…    

25. За несвоєчасну оплату електричної енергії …споживач сплачує неустойку (пеню)…

26. У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості  провадиться  …

27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну,…

28. У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися...
29. У разі виявлення в платіжному документі помилкових показань…споживач зобов'язаний…

30. Якщо доступ до приладу обліку неможливий, представник енергопостачальника виписує…
31. Споживач,який має право на… пільги з оплати … електричної енергії, повідомляє… 

31-1. У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії споживач повідомляє…

32. У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку…

33. У разі користування … енергією без приладу обліку з дозволу енергопостачальника…  

Припинення користування електричною енергією

34. Користування електричною енергією може бути тимчасово припинено у разі:
35. Енергопостачальник має право відключити споживача у разі:
36. Відновлення електропостачання споживача здійснюється…

Права та обов'язки енергопостачальника

37. Енергопостачальник має право:
38. Енергопостачальник зобов'язується:
39. Представник енергопостачальника …зобов'язаний  пред'являти своє службове посвідчення.
40. Енергопостачальник безплатно:

Права та обов'язки споживача електричної енергії

41. Споживач електричної енергії має право на:
42. Споживач електричної енергії зобов'язаний:

Відповідальність енергопостачальника

43. Енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або.. майну..

44. У разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника  він несе…

44-1.У разі неповернення.. споживачу коштів, сплачених.. за електричну енергію на інші  рахунки…    

45. У разі відпуску споживачу.. енергії параметри якості якої знаходяться поза межами …    

46. У разі порушення прав споживачів (… ухилення від перевірки якості  енергії …) …  

47. Енергопостачальник не несе відповідальності …

Відповідальність споживача електричної енергії

48. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

  

 

Оформлення претензій

49. У разі порушення енергопостачальником умов договору споживач  викликає представника…

50. Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника …

51. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває..
52. У разі відмови енергопостачальника провести … заміри параметрів якості .. енергії… 
53. У разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил..
                                                   Контроль за дотриманням Правил
54. Контроль за  дотриманням цих Правил у межах своїх повноважень здійснюють…

                                           

Додаток 1  - ТИПОВИЙ ДОГОВІР про користування електричною енергією
Додаток 2  - ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ 

Читать далее

Содержание ЗУ "Об обращении граждан"

 • Edit

Закон Украины "Об обращении граждан"

Содержание

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Звернення громадян

Стаття 2.   Законодавство про звернення громадян

Стаття 3.   Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Стаття 4.  Рішення,  дії  (бездіяльність),  які  можуть  бути оскаржені

Стаття 5.  Вимоги до звернення

Стаття 6.   Мова звернень і рішень та відповідей на них

Стаття 7.   Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Стаття 8.  Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Стаття 9.   Заборона   переслідування   громадян   за  подання звернення і  неприпустимість  примушування  їх  до його подання

Стаття 10Заборона розголошення відомостей,  що містяться у зверненнях

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Р о з д і л II

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 14.  Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Стаття 15.  Розгляд заяв (клопотань)

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Стаття 17. Термін подання скарги

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Стаття 19.  Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,об'єднань громадян,

                       засобів  масової  інформації,  їх  керівників  та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Стаття 21.  Безоплатність розгляду звернення

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Стаття 23.  Організація  прийому  громадян  вищими посадовими  особами

Р о з д і л III

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 24. Відповідальність  посадових  осіб  за  порушення законодавства про звернення громадян

Стаття 25.  Відшкодування збитків  громадянину  у  зв'язку  з порушенням  вимог  цього Закону при розгляді його скарги

Стаття 26.  Відповідальність  громадян  за  подання  звернень протиправного характеру

Стаття 27.  Відшкодування витрат по перевірці  звернень,  які містять завідомо неправдиві відомості

Стаття 28. Контроль   за   дотриманням   законодавства   про звернення громадян

Стаття 29.  Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян

 

Читать далее

19 Август 2012

(ДБН 360-92**) 1 Общие положения

 • Edit

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1 Проектирование городских и сельских поселений должно основываться на законах Украины, имеющих основополагающее значение для градостроительства, и региональных программах по решению важнейших социальных, экологических и экономических проблем.

1.2 Городские и сельские поселения следует проектировать как элементы единой системы расселения Украины с учетом территориально-административного деления, социально-экономи­ческого и природно-градостроительного районирования.

Физико-географическое и градостроительное районирование территории Украины приведены в приложениях 1.1, 1.2.

1.3 В качестве основы проектирования, планировки и застройки городских и сельских посе­лений должна служить предварительно разрабатываемая концепция их социально-экономичес­кого развития, обеспечивающая реализацию прав и свобод населения в соответствии с Консти­туцией Украины.

Концепция должна разрабатываться на альтернативной основе и до утверждения рассматри­ваться и обсуждаться профессиональными и общественными организациями, жителями населенных пунктов.

1.4 Развитие систем расселения должно опираться на сложившуюся сеть городских и сельских поселений, включая существующие и формирующиеся агломерации. Проектирование новых поселе­ний предусматривается в связи с необходимостью размещения новых промышленных предприятий, разработки полезных ископаемых и пр., а также в связи с отселением населения из зон происшедших или потенциальных катастроф, экологических бедствий и пр.

Примечание. Размещение дачных поселений и садоводческих товариществ в пригородных зонах предусматривается на землях, которые не могут быть использованы для перспектив­ного территориального развития городских и сельских поселений.

1.5. Городские и сельские поселения в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы (таблица 1.1).

1.6 Для обеспечения территориальных условий развития городов на долгосрочную перспективу, а также размещения и строительства сооружений, связанных с функционированием городского хозяйства, следует на прилегающих к городу территориях выделять пригородные зоны многофунк­ционального назначения. В их составе необходимо выделять территории зеленых зон городов, предназначенных для организации отдыха населения, улучшения микроклимата, состояния атмосферного воздуха и санитарно-гигиенических условий.

Пригородную зону следует проектировать одновременно с генеральным планом города как единый хозяйственный и планировочный комплекс с разработкой предложений, нацеленных на экономическое и социально-культурное ее развитие и структурно-территориальную организацию.

 

Таблица 1.1

Группы поселений

Население, тыс. чел.

 

городов

сельских поселений

Крупнейшие

Свыше 1000

 

Крупные

Свыше 500 до 1000

Свыше 5

Свыше 3 до 5

Большие

Свыше 250 до 500

Свыше 1 до 3

Свыше 0,5 до 1

Средние

Свыше 100 до 250

Свыше 50 до 100

Свыше 0,2 до 0,5

Малые*)  

Свыше 20 до 50

Свыше 10 до 20

До 10

Свыше 0,05 до 0,2

До 0,05

-

*) В группу малых городов включаются поселки городского типа

 

1.7 Уровень социально-экономического развития проектируемого поселения определяется с учетом приоритетности социальных и экологических критериев на основе комплексной оценки территории, исходя из полного раскрытия потенциальных ресурсных возможностей и потребностей населения, планов социально-экономического развития данного поселения. При этом следует уста­новить виды деятельности, развитие которых должно быть стимулировано, прекращено или огра­ничено в проектируемом поселении или в группе взаимосвязанных поселений, а также определить сдвиги в отраслевой структуре сложившегося народнохозяйственного комплекса по числу занятых и изменения в функциональном использовании территории. Развитие социальной инфраструктуры должно быть намечено, исходя из обеспечения целевых показателей жизненных условий.

 

Читать далее

(ДБН 360-92**) 2 Общая организация городских и сельских поселений

 • Edit

2 ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

 

Функционально-планировочная структура городских поселений

 

2.1 Территория города по функциональному назначению и характеру использования подразде­ляется на селитебную, производственную, в т.ч. внешнего транспорта, и ландшафтно-рекреационную.

2.2 Селитебная территория включает участки жилых домов, общественных учреждений, зданий и сооружений, в т.ч. учебных, проектных, научно-исследовательских и других институтов без опыт­ных производств, внутри селитебную улично-дорожную и транспортную сеть, а также площади, парки, сады, скверы, бульвары, прочие объекты зеленого строительства и места общего пользования.

2.3 Производственная территория предназначена для размещения промышленных предпри­ятий и связанных с ними производственных объектов, в т.ч. комплексов научных учреждений с опытными предприятиями, коммунально-складских объектов, предприятий (по производству и переработке сельскохозяйственных продуктов; санитарно-защитных зон промышленных предпри­ятий; объектов спецназначения (для нужд обороны); сооружений внешнего транспорта и путей внегородского и пригородного сообщения, внутригородской улично-дорожной и транспортной сети; участков общественных учреждений и мест общего пользования для населения, работающего на предприятиях города.

Примечание. Промышленные предприятия, которые не выделяют в окружающую среду экологичес­ки вредных, токсичных, пылеобразных и пожароопасных веществ, не создают повы­шенных уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, не требуют подъезд­ных железнодорожных путей, допускается размещать в пределах селитебных террито­рий или в непосредственной близости к ним с соблюдением санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

2.4 Ландшафтно-рекреационная территория включает озелененные и водные пространства в границах застройки города и его зеленой зоны, а также другие элементы природного ландшафта. В ее состав могут входить парки, лесопарки, городские леса, охраняемые ландшафты, земли сельско­хозяйственного использования и другие угодья, которые формируют систему открытых прост­ранств; загородные зоны массового кратковременного и длительного отдыха, межселенные зоны отдыха; курортные зоны (в городах и поселках, имеющих лечебные ресурсы).

2.5 Совершенствование и развитие планировочной структуры города следует увязывать с исто­рической зоной города, его историко-архитектурным опорным планом и зонами охраны памятников истории, культуры и природы (раздел 11).

2.6 Для обеспечения необходимых функциональных связей мест расселения с местами приложе­ния труда и отдыха, учреждениями культурно-бытового обслуживания, а также для снижения затрат времени на передвижение населения следует формировать относительно устойчивый трудо­вой баланс проживающих и работающих в пределах основных структурно-планировочных элемен­тов города (планировочных районов, зон).

Примечание. Функциональную организацию, величину, емкость, границы основных структурно-планировочных элементов города, количество последних следует определять исходя из местоположения и концентрации основных функций.

В малых, средних и больших городах с компактной планировочной структурой труд сбалансированность может достигаться в масштабе всего города.

2.7 При определении емкости основных структурных единиц города - планировочных районов в больших и крупных городах - необходимо ориентироваться на следующие показатели: численность населения должна составлять от 100 до 300 тыс. чел.; трудящихся в градообразующем комплексе -от 30 до 100 тыс. чел.; в городах, характеризующихся сильной расчлененностью планировочной структуры, особенно в городах добывающей промышленности (формирующихся на базе отдельных территориально закрепленных производств и расселения - шахт, бывших шахтерских поселков и др.), население планировочного района составляет от 50 до 120 тыс. чел.

В крупнейших городах с численностью населения более 1 млн. жителей при наличии мощных комплексов машиностроения и тяжелой индустрии, сосредоточенных в крупных промышленных производственных зонах, следует формировать трудо- и социально сбалансированные селитебно-производственные образования - планировочные зоны, численность населения которых не должна превышать 450-900 тыс. чел.

2.8 Формирование планировочных зон в крупнейших городах с населением более 1 млн. жителей следует осуществлять путем сочетания комплексных селитебно-производственных районов с высо­кой степенью труд сбалансированности, селитебных, промышленных районов с формированием многофункциональных центров приложения труда и обслуживания.

2.9 Для достижения высокого социально-экономического эффекта формирования планировоч­ной структуры города следует стремиться к компактному развитию его плана, что достигается повышением интенсивности использования территории под основные функции. При этом необхо­димо учитывать неоднородность функционально-планировочных качеств городских территорий, которые в значительной мере определяются различной интенсивностью их освоения и неодинаковы­ми условиями транспортной доступности.

Ценность участка городской территории следует определять по оценкам его доступности отно­сительно жилых районов, мест приложения труда, учреждений обслуживания общегородского зна­чения, мест массового отдыха с учетом их размещения в зонах различного градостроительного качества (приложение 2.1).

2.10 В городах со сложными инженерно-геологическими условиями необходимо предусматри­вать в пределах их территорий или в пригородных зонах площадки для размещения части населения этих городов в случае неожиданных катастроф, наводнений и т.п. Там же следует предусмотреть комплекс инженерного оборудования, обеспечивающий временное проживание населения.

 

Система общественных центров городов

 

2.11 В пределах основных структурно-планировочных элементов города следует предусматри­вать территории для размещения объектов и учреждений культурно-бытового обслуживания насе­ления. Места их концентрации формируются как общественные центры различных уровней. *

Число, состав, размещение общественных центров в плане города принимаются с учетом его величины, функционально-планировочной структуры, исторических особенностей формирования городского плана, ландшафтно-природных особенностей, а также роли города в системе расселения.

Примечание. В крупнейших городах на въездах следует размещать общественные центры для обслу­живания населения пригородной зоны.

2.12 Общегородской центр необходимо рассматривать как пространственную систему, в состав которой, кроме центрального ядра и прилегающей центральной зоны, входят взаимосвязанные с ним центры наиболее крупных планировочных районов, зон или других структурно-планировоч­ных элементов.

В зависимости от размеров и планировочной организации общегородского центра необходимо в его пределах создавать систему взаимосвязанных общественных пространств с выделением главной площади, улицы, пешеходных улиц и зон.

2.13 При определении площади общегородского центра и его ядра необходимо учитывать численность населения, административную значимость, масштабы территориального развития го­рода, местные градостроительные и природные условия.

Для определения площади общественных территорий общегородского центра и его ядра следует ориентироваться на удельный показатель 5-8 м2/чел., исходя из перспективной численности населе­ния города.

Примечание 1. В южных городах, расположенных в III Б и IV Б климатических подрайонах, следует стремиться к снижению показателя расхода территорий (до 4 м2/чел.), кроме зон повышенной сейсмичности.

Примечание 2. В городах II В и III В климатических подрайонов, в малых и курортных городах удельный показатель может быть увеличен на 15-30 %, но составлять не более 10-12 м2/чел. 

Удельный вес территории для системы общегородского центра и его основных элементов в балансе территорий города и центра составляет, процентов:

Центр города                                                            3,5-5,0 для крупнейших и крупных городов
(от площади города)                                                 6,0-8,0 для других групп городов

Ядро центра города                                                  30-35 для всех категорий городов
(от площади центра)

Общественные территории                                      70 и более

в ядре центра

(от площади центра)

Интенсивность освоения территории ядра центра, эффективная с точки зрения градостроитель­ной ценности, приводится в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1

Территория по функциональному назначению

Плотность, чел. /га

Селитебная

110-150 проживающих

Жилая

400-500 проживающих

Производственная

450-500 работающих

Общественных учреждений

150-200  работающих

 

2.14 Общегородской центр следует развивать как полифункциональную систему, включающую в себя: управление; общественную, деловую, культурно-просветительную и культурно-зрелищную деятельность; торговлю; общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание; связь, транспорт, жилье, отдых, туризм.

В состав общегородского центра могут включаться функциональные объекты научно-производ­ственной деятельности, здравоохранения, исключая больницы, диспансеры и другие учреждения, требующие размещения в отдельных зонах.

2.15 В системе общегородского центра, исходя из его функциональной структуры, в зонах концентрации учреждений соответствующих функций следует формировать общественные комплек­сы (центры) моно- или полифункционального профиля.

Наиболее важные в архитектурно-планировочном отношении монофункциональные комплек­сы (центры) формируются важными учреждениями и соответствующими зданиями и сооружениями. К ним относятся: административные (государственные, областные, городские) комплексы, крупные деловые, информационные, культурно-просветительные, зрелищные, мемориальные, торговые и др. Их следует размещать в пределах центрального планировочного района в ядре центра и насыщать сопутствующими функциями.

Полифункциональные комплексы (центры) следует формировать деловыми, торговыми, куль­турно-зрелищными учреждениями и размещать как в центральном ядре, контактной к нему зоне на въездах в ядро или общегородской центр, в центральном планировочном районе (зоне), так и на главных осях других планировочных районов (зон) города.

При формировании полифункциональных комплексов (центров) общегородского значения в периферийных планировочных районах (зонах) в них следует включать административно-управлен­ческие и научно-исследовательские учреждения, связанные с расположенными вблизи промышленно-производственными объектами.

Специализированные центры, создаваемые на основе спортивных, рекреационно-оздоровительных, лечебных, учебно-научных, научно-производственных и других учреждений и объектов, не требующих больших территорий, могут формироваться в любом планировочном районе (зоне) города. Те из них, которые требуют крупных площадок для своего развития, следует размещать в периферийных планировочных районах (зонах), на въездах в город и в пригородной зоне.

2.16 При создании центров периферийных планировочных районов (зон) размеры их земельных участков должны определяться исходя из общего расчета потребностей в общественных территори­ях, приведенных в п. 2.13. В случае их формирования в комплексе с одним из центров жилого, рекреационного или промышленно-производственного района удельный размер земельного участка последнего допускается увеличивать, но не более чем на 30 %.

При формировании жилых районов в центральной зоне их общественные центры следует рас­сматривать в общей системе общегородского центра.

 

Территориально-планировочная организация сельских поселений

 

2.17 Территория сельского населенного пункта по функциональному назначению должна де­литься на селитебную и производственную.

Селитебная территория включает жилые территории, участки учреждений и предприятий об­служивания, парки, скверы, бульвары, улицы, проезды, площадки для стоянки автомашин, водо­емы.

Производственные зоны включают зоны и участки предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяй­ственных машин и автомашин, участки коммунально-складских и других объектов, дороги, проезды и площадки для стоянки автомашин, прочие территории.

Примечание. В территорию сельского населенного пункта входят производственные и селитебные территории, а также приусадебные участки, включая земли фермерских и индивиду­альных хозяйств, площадки населенного пункта.

2.18 При реконструкции сельских населенных пунктов следует предусматривать:

- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения путем упорядочения сложившегося функционального зонирования, выноса сельскохозяйственных предприятий в произ­водственную зону, выноса транзитных автодорог, мероприятия по защите от наводнения, оползней, селей, подтопления подпочвенными водами и т.д.;

- упорядочение и благоустройство сети улиц и проездов при максимально возможном сохране­нии сложившейся планировочной структуры;

- совершенствование застройки на основе сохранения существующих капитальных и пригод­ных к длительной эксплуатации зданий и сооружений, постепенной замены ветхого жилого фонда;

- обеспечение наиболее благоприятных условий для ведения всех форм сельскохозяйственной деятельности, включая аренду, фермерское, личное подсобное хозяйство, всеми жителями, в том числе и проживающими в без усадебных жилых домах;

- улучшение культурно-бытового обслуживания и создание общественного центра за счет строительства недостающих учреждений и предприятий;

- повышение эффективности использования территории населенного пункта за счет освоения пустующих земель, непригодных для сельскохозяйственного использования;

- инженерное оборудование, внешнее благоустройство и озеленение территории.

2.19 Общественный центр сельского населенного пункта является его ведущим структурным элементом, включающим основные учреждения управления и культурно-бытового обслуживания, а также площадь для проведения массовых общественных мероприятий.

Площадь общественного центра (без учета парка и плоскостных спортивных учреждений) определяется из расчета 8-12 м2 на одного жителя (большие показатели - для малых сел).

Территорию общественного центра следует зонировать по функциональному назначению раз­мещаемых учреждений и предприятий.

2.20 С целью создания благоприятного восприятия застройки общественного центра сельского населенного пункта (1-2 этажа) и оптимального соотношения между высотой зданий и длиной площади 1:6-1:8 открытое пространство следует предусматривать не более 0,15 га в малых населен­ных пунктах и 0,5 - 0,6 га - в крупных.

Величина свободной площадки с твердым покрытием для проведения массовых общественных мероприятий должна приниматься 700-750 м2 на 1000 жителей.

2.21 В крупных населенных пунктах, где в общественном центре размещаются здания культур­но-общественных учреждений, имеющие не только внутри сельское, но и межселенное значение, учреждения повседневного обслуживания могут размещаться в под центрах - с учетом нормативных радиусов обслуживания на пути пешеходного движения к производственной зоне и общественному центру.

 

Читать далее

Государственные строительные нормы Украины - ДБН 360-92**

 • Edit

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ - ДБН 360-92**

 

 

Градостроительство.                                                                                                               ДБН 360-92**

Планировка и застройка городских и сельских поселений

 

Государственные строительные нормы "Градостроительство. Планировка и застройка город­ских и сельских поселений" распространяются на проектирование новых и реконструкцию сущест­вующих городских и сельских поселений Украины.

Настоящие нормы обязательны для органов государственного управления, местного и регио­нального самоуправления предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведом­ственной подчиненности, общественных объединений и граждан, которые осуществляют проекти­рование, строительство и благоустройство на территории городских и сельских поселений.

Настоящие нормы рассчитаны на переходный период -до разработки общей концепции норма­тивной базы Украины в области градостроительства и капитального строительства.

При проектировании поселений Украины наряду с положениями настоящих норм следует также руководствоваться СанПиНом "Планировка и застройка населенных мест Украины", ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", требованиями других действующих нормативно-инст­руктивных документов.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1 Общие положения  

2 Общая организация городских и сельских поселений      

Функционально-планировочная структура городских поселений                                   

Система общественных центров городов     

Территориально-планировочная организация сельских поселений                                  

3 Селитебная территория     

Застройка свободных территорий и реконструкция жилых кварталов         

Усадебная застройка                                                                                

Селитебная территория сельских поселений                                                          

Застройка новых и реконструкция существующих территорий дачных и садоводческих товариществ и объединений граждан                                                                       

4 Промышленная территория                                                                                                

Промышленная зона  

Научная и научно-производственная зона    

Коммунально-складская зона

Производственная зона сельских поселений           

5 Ландшафтно-рекреационная зона  

Озелененные территории города      

Зона отдыха   

Курортная зона          

6 Учреждения и предприятия обслуживания                    

7 Транспорт и улично-дорожная сеть                                                                                               

Внешний транспорт                                                                                                                     

Сеть улиц и дорог     

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения                      

Сооружения и предприятия для хранения и обслуживания транспортных средств

8 Инженерное оборудование 

Водоснабжение и канализация                                                                                              

Энергоснабжение                                                                                                      

Связь, радиовещание, телевидение 

Размещение инженерных сетей        

9 Инженерная подготовка и защита территории       

10 Охрана окружающей среды          

Охрана и рациональное использование природных ресурсов                                                         

Охрана атмосферы, водных объектов и почв от загрязнения          

Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучения

Регулирование микроклимата           

Санитарная очистка   

11 Охрана исторической среды, памятников истории и культуры   

 

Приложение 1.1                                                                                                             

Приложение 1.2                                                                                                              

Приложение 2.1                                                                                                             

Приложение 3.1                                                                                                             

Приложение 3.2*                                                                                                            

Приложение 5.1         

Приложение 5.2                                                                                                             

Приложение 6.1                                                                                                             

Приложение 6.2                                                                                                             

Приложение 6.3         

Приложение 7.1         

Приложение 7.2*                                                                                                            

Приложение 8.1                                                                                                             

Приложение 8.2                                                                                                              

Приложение 8.3                                                                                      

Читать далее

11 Август 2012

0003 Как научиться получать оргазм женщине

 • Edit

 

Как получить ОРГАЗМ женщине!!!


Читать далее

10 Август 2012

Решение Об утверждении Положения об администраторе и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами

 • Edit

УКРАИНА

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

КЕРЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


_____________________________________________________________________________

сессия созыва

РЕШЕНИЕот "­­ 19 " мая 2006 г. 

г. Керчь


Об утверждении Положения об администраторе

и порядке его взаимодействия

с местными разрешительными органами, 

субъектами хозяйствования

и Представительством Государственного комитета Украины

по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 

в Автономной Республике Крым


С изменениями и дополнениями, внесенными

решением 36 сессии городского совета 5 созыва 

от 02.10.2008 г.


В соответствии с решением 39 сессии городского совета 4 созыва от 28.02.06 «О внесении изменений в структуру и штаты исполнительных органов городского совета», ст. 25 и ст. 54 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», частью 8 ст. 5 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» городской совет РЕШИЛ:


 1. Утвердить Положение об администраторе и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами хозяйствования и Представительством Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Автономной Республике Крым (прилагается).

 1. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Солодилову О.С.


(пункт 2 с изменениями, внесенными согласно решению 36 сессии городского совета 5 созыва от 02.10.2008 г.)


Городской голова О.В.ОсадчийС О Г Л А С О В А Н О

Заместитель Председателя

Представительства Государственного

Комитета Украины по вопросам

регуляторной политики

и предпринимательства

в Автономной Республике Крым

_________________ Д.Н.Осипенко

«10»___мая_______ 2006 г.


УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии 

Керченского

городского совета созыва

от 19 мая 2006 г.
П О Л О Ж Е Н И Еоб администраторе и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами хозяйствования и Представительством Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 

в Автономной Республике Крым


1. Общие положения


 1. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» и регламентирует деятельность администратора, который осуществляет выдачу документов разрешительного характера по принципу организационного единства и взаимодействуют с местными разрешительными органами и Представительством Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в АРК по выдаче субъектам хозяйствования документов разрешительного характера.

 2. Администратор – должностное лицо исполнительного органа городского совета, которое организует выдачу субъекту хозяйствования документов разрешительного характера и обеспечивает взаимодействие местных разрешительных органов и субъектов хозяйствования по выдаче документов разрешительного характера. 

 3. Администратор действует в пределах имеющегося штатного расписания Керченского городского совета путем возложения на определенное должностное лицо полномочий администратора или путем введения дополнительной штатной единицы. 

 4. При выборе субъектом хозяйствования способа получения документов разрешительного характера непосредственно по обращению к администратору, последний взаимодействует с представителями местных разрешительных органов по выдаче документов разрешительного характера субъектам хозяйствования. 

 5. Администратор и представители местных разрешительных органов в работе руководствуются Конституцией и Законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, решениями органов исполнительной власти, решениями сессий городского совета, исполкома, распоряжениями городского головы, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Положением. ІІ. Определение терминов


 1. Основные термины, которые используются в этом положении, употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». 

 2. Другие термины употребляются в нижеприведенном значении: 


Заявитель – субъект хозяйствования или уполномоченное им лицо, которое обращается к администратору (или разрешительный центр) для получения документа разрешительного характера, информации и консультации. 

Представители разрешительных органов – должностные лица соответствующих местных разрешительных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством выдавать документы разрешительного характера, в пределах г. Керчь.

Субъект хозяйствования – зарегистрированное в установленном законодательством порядке юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, которое имеет намерение осуществлять или осуществляет хозяйственную деятельность, кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физическое лицо – предприниматель. 

Центр выдачи документов разрешительного характера (далее – разрешительный центр) – помещение, в котором работают представители местных разрешительных органов и администратор, что обеспечивает взаимодействие этих представителей местных разрешительных органов для выдачи документов разрешительного характера. 


ІІІ. Основные задачи администратора


Основными задачами администратора являются:


 1. Представление субъекту хозяйствования исчерпывающей информации о требованиях и порядке получения документов разрешительного характера для осуществления хозяйственной деятельности.

 2. Прием от субъекта хозяйствования документов, необходимых для получения документов разрешительного характера, их регистрация и предоставление документов (их копий) соответствующим местным разрешительным органам.

 3. Обеспечение взаимодействия местных разрешительных органов и субъектов хозяйствования по выдаче документов разрешительного характера и документооборота.

 4. Контроль за соблюдением должностными лицами местных разрешительных органов сроков рассмотрения и выдачи документов разрешительного характера. 

 5. Выполнение других заданий, предусмотренных действующим законодательством.IV. Функциональные обязанности администратора по выдаче 

документов разрешительного характера по принципу 

организационного единства


Администратор исполняет следующие функции:


 1. Предоставляет заявителю исчерпывающую информацию о требованиях и порядке получения документа разрешительного характера, в том числе о:


- перечне документов, необходимых для получения документа разрешительного характера;

- сроке действия соответствующего документа разрешительного характера, либо неограниченности срока его действия;

- размере оплаты либо бесплатности выдачи документа разрешительного характера;

- сроке принятия решения о выдаче, либо отказе в выдаче документа разрешительного характера;

- исчерпывающем перечне оснований для отказа в выдаче или аннулировании документа разрешительного характера;

- органах, уполномоченных выдавать документы разрешительного характера.


 1. Осуществляет выдачу бланка заявления и необходимых бланков документов, а также оказывает помощь при их заполнении при обращении заявителя в разрешительный центр по вопросу получения документа разрешительного характера.

 2. Принимает от субъектов хозяйствования заявления о выдаче документа разрешительного характера, проверяет наличие полного комплекта документов и соответствие указанных в них сведений, необходимых для получения документа разрешительного характера. Заявление и документы принимаются по описи, копия которой выдается заявителю с отметкой о дате и номере их регистрации за подписью администратора. Регистрация заявления и документов осуществляется администратором в журнале.

 3. Администратор после получения заявления и документов, которые прилагаются к заявлению, формирует разрешительное дело, ведет его и обеспечивает хранение. 

 4. Копии заявления и документов, которые прилагаются к заявлению, удостоверенные подписью администратора, в день регистрации заявления или на следующий рабочий день, передаются для рассмотрения должностным лицам соответствующих местных разрешительных органов, которые предоставляют услуги по выдаче документов разрешительного характера по соответствующему направлению.

 5. В случае подачи субъектом хозяйствования уведомления (декларации) о соответствии его материально-технической базы требованиям законодательства, администратор, в установленном Кабинетом Министров Украины порядке, передает соответствующему местному разрешительному органу оригинал уведомления (декларации), оставив себе его копию. 

 6. Осуществляет организационное и информационное обеспечение проведения представителями местных разрешительных органов совместного обследования объекта, на который выдается документ разрешительного характера.

 7. Обеспечивает взаимодействие и документооборот между местными разрешительными органами и их представителями в разрешительном центре по выдаче документов разрешительного характера. 

 8. Администратор соблюдает порядок выдачи документов разрешительного характера местными разрешительными органами по принципу организационного единства, согласно статьи 7 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». 

 9. Выдает субъекту хозяйствования документ разрешительного характера.

 10. Формирует и ведет реестр документов разрешительного характера в порядке, установленном уполномоченным органом. 

 11. Осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами местных разрешительных органов сроков рассмотрения и выдачи документов разрешительного характера.

 12. Готовит предложения по усовершенствованию процедуры выдачи документов разрешительного характера и предоставляет их руководству городского совета. 


V. Организация работы


26. Количество администраторов определяется решением Керченского городского совета и может изменяться и дополняться по мере необходимости. Администратор назначается на должность и увольняется в соответствии с законодательством. 

27. Организация взаимодействия местных разрешительных органов, администраторов, субъектов хозяйствования и Представительства Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Автономной Республике Крым по выдаче документов разрешительного характера устанавливается порядком, который утверждается городским советом по согласовании с уполномоченным органом.

28. Материально-техническое обеспечение работы администратора осуществляет исполнительный комитет городского совета.

29. Исполнительный комитет Керченского городского совета обеспечивает администратора информационными стендами с информацией о порядке выдачи документов разрешительного характера местными разрешительными органами, где должны быть: перечень документов, необходимых для получения документов разрешительного характера, образцы заявлений и необходимых бланков, сроки выдачи документов разрешительного характера, размере платы за их выдачу (в случае установления).

Администратор имеет право требовать от разрешительных органов размещения на стендах информации, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности.

30. Методическое обеспечение деятельности администраторов осуществляет уполномоченный орган Представительство Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Автономной Республике Крым. 


VI. Порядок взаимодействия


31. При обращении субъекта хозяйствования к администратору по вопросу получения документа разрешительного характера, последний осуществляет работу по приему необходимых документов для получения документов разрешительного характера, обеспечивает взаимодействие и документооборот между представителями местных разрешительных органов в разрешительном центре, а также выдает документы разрешительного характера. 

32. Прохождение разрешительной процедуры предусматривает обязательную последовательность работ с документами заявителя всеми участниками разрешительного центра. 

33. Администратор принимает комплект документов, предоставление которых предусмотрена соответствующим законодательством и передает документы для рассмотрения должностным лицам местных разрешительных органов, которые участвуют в предоставлении услуг по выдаче документов разрешительного характера по определенному направлению.

34. В случае необходимости получения документа разрешительного характера, который выдается разрешительным органом, размещенным в республиканском (Автономной Республике Крым) центре, администратор должен передать администратору, который находится в республиканском (Автономной Республике Крым) центре документы, необходимые для получения документа разрешительного характера, получить документ разрешительного характера и выдать субъекту хозяйствования. Документы передаются лично, почтой или другим способом, который не противоречит действующему законодательству. 

35. На протяжении установленного законодательством срока представитель местного разрешительного органа обеспечивает осуществление соответствующей разрешительной процедуры (подготовка и оформление документа разрешительного характера, выполнение других работ) и передает документы администратору.

36. Администратор на следующий рабочий день после получения документа разрешительного характера сообщает заявителю о месте и времени выдачи документа разрешительного характера. 

37. В случае, принятия местным разрешительным органом решения об отказе в выдаче документа разрешительного характера, администратор уведомляет об этом заявителя на следующий рабочий день после получения соответствующего решения. 

38. Администратор, уполномоченный принимать комплект документов, необходимых для получения документа разрешительного характера, несколькими местными разрешительными органами, является ответственным за выдачу конечного комплекта документов, которые оформляются должностными лицами разрешительных органов. 

Если, в соответствии с законодательством, копии документов не требуют нотариального или другого заверения, изготовления копий с оригиналов документов в необходимом количестве обеспечивает заявитель или администратор, который принимает комплект документов, удостоверяя их своей подписью.

39. В случае, если разрешительная процедура разбивается на несколько этапов и включает в себя последовательное согласование нескольких разрешительных органов (например, при согласовании места размещения земельного участка и объекта строительства, выдача разрешения на разработку проекта строительства и составление проекта отвода земельного участка и т.д.) администратор обеспечивает прохождение разрешительно-согласовательных процедур или их отдельных этапов без участия субъекта хозяйствования. 

В случае необходимости личного участия заявителя при рассмотрении документов, об этом ему сообщается при подаче документов для рассмотрения. 

40. В случаях, предусмотренных пунктом 39 настоящего Положения, передача администратором документов заявителя для рассмотрения должностным лицам соответствующих местных разрешительных органов и получение от них документа разрешительного характера или документа об отказе в выдаче, согласовании документа разрешительного характера (с указанием оснований для отказа) может фиксироваться в соответствующем бланке согласования разрешительной процедуры с подписью и датой администратора городского совета и должностного лица местного разрешительного органа.

Форма бланка согласования утверждается решением исполнительного комитета Керченского городского совета. 

Для обеспечения взаимодействия администратора и местных разрешительных органов возможно использование других способов документооборота между участниками разрешительного центра.

41. При необходимости проведения обследования объекта на эксплуатацию (размещение), на который выдается разрешительный документ, в случаях предусмотренных законодательством, представители местных разрешительных органов проводят его комплексно.

Администратор организационно и информационно обеспечивает деятельность представителей местных разрешительных органов и сообщает заявителю о дате проведения обследования. 

42. Одной из форм выдачи разрешительных документов по принципу организационного единства, которая обеспечивает согласованность действий разрешительных органов при рассмотрении заявлений и предварительном согласовании получения определенных документов разрешительного характера на проведение хозяйственной деятельности, является совместное заседание представителей местных разрешительных органов совета и администратора.

Уполномоченные представители местных разрешительных органов обязаны присутствовать на указанных выше совместных заседаниях и имеют право вносить предложения, обсуждать вопросы, которые рассматриваются. 

При необходимости представители местных разрешительных органов могут выезжать на место обследования соответствующих объектов.

Протокол заседания комиссии является официальным документом, который подтверждает обсуждение и осуществление выводов комиссии. При возникновении спорных вопросов, которые возникают в ходе работы комиссии, принимается коллегиальное решение, которое отражается в протоколе. 

Заявитель по желанию может присутствовать на заседаниях комиссии, в случае если на заседании рассматривается его заявление, запрос. 

Администратор обеспечивает организацию работы заседаний комиссий и сообщает о дате и времени ее проведения заявителю.

43. В случае установления факта нарушения требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера должностным лицом местного разрешительного органа (сроков рассмотрения, размеров платы и др.) администратор информирует об этом должностное лицо, которому он подчиняется и также Представительство Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Автономной Республике Крым. 

Представительство Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Автономной Республике Крым в случае получения такого сообщения принимает соответствующие меры, предусмотренные законодательством.


VII. Ответственность


44. Должностные лица разрешительных органов и администратор за нарушения требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера несут дисциплинарную или административную ответственность в порядке, установленным законом. 

45. Действия или бездействия должностных лиц разрешительных органов и администраторов могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законом. 

46. Ущерб, причиненный администраторами и должностными лицами разрешительного органа физическим или юридическим лицам во время исполнения своих обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном законом. 


VШ. Формирование единой информационной политики

по вопросам разрешительной системы


47. Разрешительные органы (органы исполнительной власти, и местного самоуправления) обязаны обеспечить обнародование и свободный доступ к необходимой субъектам хозяйствования информации для начала и осуществления ими хозяйственной деятельности (в том числе путем создания и функционирования официальных страниц в сети Интернет).

Местными разрешительными органами должно обеспечиваться предоставление на официальные страницы в сети Интернет информации для начала и осуществления хозяйственной деятельности, в том числе информацию о земельных кадастрах, планах застройки соответствующих территорий, перечнях объектов недвижимого имущества, которые требуют реконструкции, перечнях зданий, помещений, земельных участков, которые передаются или могут быть переданы в аренду.

Читать далее