Содержание нормативного кодекса Украины

Налоговый кодекс (содержание)

Материал на модерации

 

ЖИТЛОВИЙ  КОДЕКС 

 

Содержание

                         

Р о з д і л   I  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Право громадян Української РСР на житло

Стаття 2.

Завдання житлового законодавства Української РСР

Стаття 3.

Житлове законодавств Союзу РСР і Української РСР

Стаття 4.

Житловий фонд

Стаття 5.

Державний житловий фонд

Стаття 6.

Призначення жилих будинків і жилих приміщень

Стаття 7.

Виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень

Стаття 8.

Переведення жилих будинків і жилих приміщень  у нежилі

Стаття 9.

Житлові права громадян

Стаття 10.

Житлові обов'язки громадян

Стаття 11.

Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання житлових відносин

Стаття 12.

Компетенція Української РСР у галузі регулювання житлових відносин

                         

Р о з д і л  II УПРАВЛІННЯ  ЖИТЛОВИМ  ФОНДОМ

Стаття 13.

Державне управління в галузі використання і  забезпечення схоронності житлового фонду

Стаття 14.

Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад  народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду

Стаття 15.

Компетенція виконавчих комітетів районних,   міських, районних у містах Рад народних депутатів  у галузі використання і забезпечення схоронності  житлового фонду

Стаття 16.

Компетенція виконавчих комітетів  селищних,  сільських Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду

Стаття 17.

Компетенція  Міністерства житлово-комунального  господарства Української РСР у галузі використання  і забезпечення схоронності житлового фонду

Стаття 18.

Управління житловим фондом

Стаття 19.

( Статтю 19 виключено )

Стаття 20.

( Статтю 20 виключено)

Стаття 21.

Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян в управлінні державним   і громадським житловим  фондом та в забезпеченні   його схоронності

Стаття 22.

Громадський  контроль  за  забезпеченням  громадян жилими приміщеннями

Стаття 23.

Обов'язок державних органів враховувати  пропозиції громадських організацій, трудових  колективів і громадян

Стаття 24.

Житлово-експлуатаційні організації

Стаття 25.

Типове  положення  про  житлово-експлуатаційну  організацію

Стаття 26.

Передача забудовниками виконавчим комітетам  місцевих Рад народних депутатів та іншим   організаціям для заселення частини жилої площі  у новоспоруджених будинках

Стаття 27.

Розподіл жилої площі в будинках, споруджених за  рахунок коштів, переданих у порядку пайової участі

Стаття 28.

Державний облік житлового фонду

Стаття 29.

Завдання державного контролю за використанням і схоронністю житлового фонду

Стаття 30.

Органи, які здійснюють державний контроль за  використанням і схоронністю житлового фонду

                         

Р о з д і л III  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ

                           

Г л а в а  1  НАДАННЯ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО  І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 31.

Право громадян на одержання жилого приміщення

Стаття 32.

Вік, з якого громадяни здійснюють право на одержання жилого приміщення

Стаття 33.

Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих  поліпшення житлових умов членів житлово-  будівельних кооперативів, громадян, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інших громадян, що проживають у цих будинках  (квартирах)

Стаття 34.

Підстави для визнання громадян  потребуючими  поліпшення  житлових умов

Стаття 35.

Наслідки штучного погіршення житлових умов

Стаття 36.

Облік громадян, які потребують поліпшення  житлових умов, за місцем проживання

Стаття 37.

Облік громадян, які потребують  поліпшення  житлових умов, за місцем роботи

Стаття 38.

Порядок обліку громадян, які потребують  поліпшення житлових умов

Стаття 39.

Порядок взяття громадян на облік потребуючих  поліпшення житлових умов

Стаття 40.

Перебування  громадян на обліку потребуючих   поліпшення житлових умов. Зняття з обліку

Стаття 41.

Контроль за  станом  обліку  громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Стаття 42.

Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов

Стаття 43.

Черговість надання громадянам жилих приміщень

Стаття 44.

Перенесення черговості на одержання жилих приміщень

Стаття 45.

Першочергове надання жилих приміщень

Стаття 46.

Позачергове надання жилих приміщень

Стаття 46-1.

Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків сімейного типу

Стаття 47.

Норма жилої площі

Стаття 48.

Розмір жилого приміщення, що надається громадянам

Стаття 48-1.

Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення

Стаття 49.

Додаткова жила площа

Стаття 50.

Вимоги, що ставляться до жилих приміщень

Стаття 51.

Порядок надання жилих приміщень у будинках  житлового фонду місцевих Рад народних депутатів

Стаття 52.

Порядок надання жилих приміщень у будинках  відомчого житлового фонду

Стаття 53.

Порядок надання жилих приміщень у будинках громадського житлового фонду

Стаття 54.

Надання жилого приміщення, що звільнилося  у  квартирі

Стаття 55.

Заселення жилих приміщень у будинках, переданих  виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, а також у будинках, споруджених із залученням коштів у порядку пайової участі

Стаття 56.

Заселення жилих приміщень, переданих забудовниками  виконавчим комітетам місцевих Рад народних  депутатів та іншим організаціям

Стаття 57.

Оскарження рішень з питань обліку громадян, які  потребують поліпшення житлових  умов, і надання їм жилих приміщень

Стаття 58.

Ордер на жиле приміщення

Стаття 59.

Підстави і порядок визнання ордера на жиле приміщення недійсним

Стаття 60.

Правила обліку громадян, які потребують  поліпшення житлових умов, і надання їм жилих  приміщень

                           

Г л а в а  2  КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ  ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 61.

Договір найму  жилого приміщення. Укладення  договору найму жилого приміщення

Стаття 62.

Застосування правил цивільного законодавства Союзу  РСР і Української РСР до  відносин, що випливають з договору найму жилого приміщення

Стаття 63.

Предмет договору найму жилого приміщення

Стаття 64.

Права і обов'язки членів сім'ї наймача

Стаття 65.

Право наймача на вселення інших осіб у займане    ним жиле приміщення

Стаття 65-1.

Придбання громадянам займаних ними жилих приміщень у приватну власність

Стаття 66.

Плата за користування житлом

Стаття 67.

Плата за комунальні послуги

Стаття 68.

Строки внесення квартирної плати та плати за комунальні послуги

Стаття 69.

Пільги по квартирній платі та платі за комунальні послуги

Стаття 70.

Безплатне користування жилим приміщенням з опаленням і освітленням

Стаття 71.

Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами

Стаття 72.

Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

Стаття 73.

Бронювання жилого приміщення

Стаття 74.

Умови, за яких бронювання жилого приміщення не допускається

Стаття 75.

Видача охоронного свідоцтва (броні)

Стаття 76.

Розірвання договору найму на заброньоване   жиле приміщення

Стаття 77.

Правила бронювання жилих приміщень

Стаття 78.

Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача та членів його сім'ї

Стаття 79.

Право на обмін жилого приміщення

Стаття 80.

Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї

Стаття 81.

Обмін частини жилого приміщення

Стаття 82.

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій

Стаття 83.

Набрання чинності угодою про обмін жилими приміщеннями

Стаття 84.

Порядок обміну жилих приміщень

Стаття 85.

Обмін жилих приміщень у будинках, розташованих на території Української РСР та іншої союзної  республіки

Стаття 86.

Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не  допускається

Стаття 87.

Визнання обміну жилими приміщеннями недійсним

Стаття 88.

Наслідки визнання обміну жилими приміщеннями недійсним

Стаття 89.

Правила обміну жилих приміщень

Стаття 90.

Право наймача  вимагати  надання  йому жилого приміщення меншого розміру замість займаного

Стаття 91.

Піднайом жилого приміщення

Стаття 92.

Вселення членів сім'ї піднаймача

Стаття 93.

Умови, за яких здача жилого приміщення в піднайом не допускається

Стаття 94.

Наслідки недодержання  встановленого порядку здачі жилого приміщення в піднайом

Стаття 95.

Плата за користування жилим приміщенням за  договором піднайму

Стаття 96.

Вилучення  жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів

Стаття 97.

Припинення договору піднайму

Стаття 98.

Тимчасові мешканці

Стаття 99.

Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у  разі припинення договору найму жилого приміщення

Стаття 100.

Переобладнання і перепланування  жилого  будинку і жилого приміщення

Стаття 101.

Надання громадянам жилих приміщень у зв'язку з капітальним ремонтом жилого будинку

Стаття 102.

Надання  громадянам іншого жилого приміщення,   якщо в результаті капітального ремонту займане  ними жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться

Стаття 103.

Зміна договору найму жилого приміщення

Стаття 104.

Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу члена сім'ї наймача

Стаття 105.

Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу наймачів, які об'єдналися в одну сім'ю

Стаття 106.

Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок визнання наймачем іншого члена сім'ї

Стаття 107.

Розірвання договору найму  жилого приміщення наймачем

Стаття 108.

Розірвання договору найму жилого приміщення на  вимогу наймодавця

Стаття 109.

Виселення з жилих приміщень

Стаття 110.

Виселення з наданням громадянам іншого  благоустроєного жилого приміщення

Стаття 111.

Надання  жилого приміщення у зв'язку із знесенням  будинку або переобладнанням будинку  (жилого  приміщення) в нежилий

Стаття 112.

Надання жилого приміщення у зв'язку з   виселенням з будинків (жилих приміщень),  що загрожують обвалом

Стаття 113.

Вимоги, що пред'являються до благоустроєного   жилого приміщення, яке надається у зв'язку з виселенням

Стаття 114.

Виселення з наданням громадянам іншого жилого приміщення

Стаття 114-1.

Виселення з дитячих будинків сімейного типу

Стаття 115.

Виселення з жилих приміщень з наданням громадянам іншого жилого приміщення в інших випадках

Стаття 116.

Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення

Стаття 117.

Виселення громадян у разі визнання ордера недійсним

                          

Г л а в а   3  КОРИСТУВАННЯ  СЛУЖБОВИМИ  ЖИЛИМИ  ПРИМІЩЕННЯМИ

Стаття 118.

Службові жилі приміщення

Стаття 119.

Категорії осіб, яким може бути надано службові жилі приміщення

Стаття 120.

Службові жилі приміщення у будинках, що   належать колгоспам

Стаття 121.

Порядок надання службових жилих приміщень

 Стаття 122.

Ордер на службове жиле приміщення

Стаття 123.

Порядок користування службовими  жилими приміщеннями

Стаття 124.

Виселення з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення

Стаття 125.

Особи, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення

Стаття 126.

Жиле приміщення, що надається в зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення

Стаття 126-1.

Надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними

                           

Г л а в а  4  КОРИСТУВАННЯ  ГУРТОЖИТКАМИ

Стаття 127.

Гуртожитки

Стаття 128.

Порядок надання жилої площі в гуртожитках

Стаття 129.

Ордер на жилу площу в гуртожитку

Стаття 130.

Порядок користування жилою  площею в гуртожитках

Стаття 131.

Примірне положення про гуртожитки

Стаття 132.

Виселення з гуртожитків

                            

Глава 4-1  КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ З ФОНДІВ ЖИТЛА ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

Стаття 132-1.

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Стаття 132-2.

Порядок надання і користування жилими   приміщеннями з фондів житла для тимчасового   проживання

                         

Г л а в а  5   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГРОМАДЯН  ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ  В  БУДИНКАХ  ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ І КОРИСТУВАННЯ  НИМИ

Стаття 133.

Право громадян на вступ до житлово-будівельного   кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення

Стаття 134.

Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Стаття 135.

Умови прийому громадян до членів  житлово-будівельного кооперативу

 Стаття 136.

Черговість прийому до членів житлово-будівельного кооперативу

Стаття 137.

Порядок організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів

Стаття 138.

Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад  народних депутатів за діяльністю житлово-будівельних кооперативів

Стаття 139.

Допомога держави житлово-будівельним  кооперативам

Стаття 140

Передача  житлово-будівельному кооперативу   рівноцінного жилого будинку замість того, що зноситься

Стаття 141.

Надання членові  житлово-будівельного  кооперативу квартири

Стаття 142.

Переважне право члена житлово-будівельного  кооперативу на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку кооперативу

Стаття 143.

Обмін жилого приміщення членом  житлово-будівельного кооперативу

Стаття 144.

Найом жилого  приміщення в будинку  житлово-будівельного кооперативу

Стаття 145.

Користування жилим приміщенням членами  сім'ї   члена житлово-будівельного кооперативу

Стаття 146.

Поділ жилого приміщення між подружжям

Стаття 147.

Виключення з житлово-будівельного кооперативу

Стаття 148.

Виселення з будинку житлово-будівельного кооперативу

Стаття 149.

Визначення прав і обов'язків члена   житлово-будівельного кооперативу

                          

Г л а в а  6   КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ)  ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 150.

Користування жилим будинком (квартирою),  що належить громадянинові

Стаття 151.

Обов'язки власника по забезпеченню схоронності жилого будинку (квартири)

Стаття 152.

Порядок проведення переобладнання і  перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові

Стаття 153.

Сприяння держави в ремонті та благоустрої жилих  будинків (квартир), що належать громадянам

Стаття 154.

Контроль за утриманням будинків (квартир),   що належать громадянам

Стаття 155.

Гарантії прав громадян, які мають у приватній   власності жилий будинок (квартиру)

Стаття 156.

Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири)

Стаття 157.

Виселення членів сім'ї власника жилого  будинку (квартири)

Стаття 158.

Договір найму жилого приміщення в будинку   (квартирі), що належить громадянинові

Стаття 159.

Предмет і строк  договору  найму  жилого  приміщення в будинку (квартирі), що належить  громадянинові

Стаття 160.

Права і обов'язки членів сім'ї наймача жилого  приміщення у будинку (квартирі), що належить громадянинові

Стаття 161.

Право наймача на вселення інших осіб у займане  ним жиле приміщення в будинку (квартирі),  що належить громадянинові

Стаття 162.

Плата за користування жилим приміщенням і за  комунальні послуги в будинку (квартирі),  що належить громадянинові

Стаття 163.

Збереження жилої площі за тимчасово відсутніми  наймачем та членами його сім'ї

Стаття 164.

Обмін жилими приміщеннями в будинках (квартирах),  що належать громадянам

Стаття 165.

Виселення наймача на час капітального ремонту жилого будинку (квартири), що належить  громадянинові

Стаття 166.

Зміна договору найму жилого приміщення в будинку  (квартирі), що належить громадянинові

Стаття 167.

Розірвання наймачем договору найму жилого   приміщення в будинку (квартирі),   що належить громадянинові

Стаття 168.

Припинення договору найму жилого приміщення в  будинку (квартирі), що належить громадянинові. Розірвання договору за вимогою наймодавця 

Стаття 169.

Виселення наймача в разі припинення договору   найму жилого приміщення

Стаття 170.

Дія договору найму жилого приміщення при  переході права власності на жилий будинок (квартиру) до іншої особи

Стаття 171.

Забезпечення  жилими  приміщеннями  громадян,  будинки яких підлягають знесенню у зв'язку   з вилученням земельних ділянок

Стаття 172.

Перенесення жилих будинків та будівель, що  підлягають знесенню

Стаття 173.

Спорудження на новому місці жилих будинків,   будівель та пристроїв для громадян, будинки яких  підлягають знесенню

Стаття 174.

Порядок надання квартир, відшкодування вартості  будинків (квартир), будівель  та пристроїв, що  зносяться, і умови їх перенесення

                            

Розділ IV  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ

Стаття 175.

Забезпечення схоронності житлового фонду

Стаття 176.

Обов'язки  наймодавця  по  забезпеченню   схоронності житлового фонду

Стаття 177.

Обов'язки громадян по забезпеченню  схоронності  жилих будинків

Стаття 178.

Сприяння громадянам у проведенні поточного ремонту жилих приміщень

Стаття 179.

Додержання  вимог Правил користування  приміщеннями жилих будинків і прибудинковими  територіями

Стаття 180.

Експлуатація та ремонт державного житлового фонду  в містах і селищах міського типу

Стаття 181.

Технічне обслуговування та ремонт будинків   громадського житлового фонду і будинків  житлово-будівельних кооперативів

Стаття 182.

Експлуатація та ремонт житлового фонду в  сільській місцевості

Стаття 183.

Планування   капітального   ремонту   державного  житлового фонду

Стаття 184.

Фінансування затрат на експлуатацію та  ремонт  державного житлового фонду

Стаття 185.

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт   громадського житлового фонду

Стаття 186.

Фінансування затрат, зв'язаних з експлуатацією та  ремонтом нежилих будівель і нежилих приміщень у  жилих будинках

Стаття 187.

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт  будинків житлово-будівельних кооперативів ремонту житлового фонду

Стаття 188.

Матеріально-технічне забезпечення експлуатації та ремонту житлового фонду

                       

Р о з д і л   V   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 Стаття 189.

Відповідальність за неналежне використання  житлового фонду та інші порушення житлового законодавства

 Стаття 190.

Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду

                         

Р о з д і л  VI   ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ

Стаття 191.

Порядок вирішення житлових спорів

                        

 Р о з д і л  VII   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 192.

Забезпечення  жилими  приміщеннями  громадян, направлених за кордон

Стаття 193.

Міжнародні договори

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Зміст

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 2 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб

Стаття 141. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів

{Положення  статті 141  втратили  чинність}

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень

{Частину  третю  статті  15  виключено  }

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність

Стаття 18. Крайня необхідність

Стаття 19. Необхідна оборона

Стаття 20. Неосудність

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу

{Частину другу статті 21 виключено }

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення

Глава 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення

Стаття 24. Види адміністративних стягнень

Стаття 241. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення

Стаття 26. Попередження

Стаття 27. Штраф

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові

Стаття 301. Громадські роботи

Стаття 31. Виправні роботи

Стаття 32. Адміністративний арешт

Глава 4 НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення

Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню

Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 5 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

Стаття 411. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Стаття 412. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Стаття 413. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм

Стаття 421. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації

Стаття 422. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

Стаття 423. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні

Стаття 424. Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках

{Статтю 43 виключено}

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Стаття 441. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Стаття 442. Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу

Стаття 451. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою

Стаття 461. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення

Стаття 462. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)

Глава 6 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ

Стаття 47. Порушення права державної власності на надра

Стаття 48. Порушення права державної власності на води

Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна

{Статтю 511 виключено }

Стаття 512. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

Глава 7 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Стаття 531. Самовільне зайняття земельної ділянки

Стаття 532. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру

Стаття 533. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу

Стаття 534. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Стаття 535. Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку

Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою

Стаття 56. Знищення межових знаків

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр

Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр

Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів

Стаття 591. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення

Стаття 60. Порушення правил водокористування

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації

Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка

Стаття 651. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід

Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками

Стаття 73. Засмічення лісів відходами

Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду

Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Стаття 771. Самовільне випалювання рослинності або її залишків

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів

Стаття 781. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд

{Статтю 791  виключено }

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах

Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення

Стаття 821. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів

Стаття 822. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації

Стаття 823. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними

Стаття 824. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу

Стаття 825. Порушення правил передачі відходів

Стаття 826. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів

Стаття 827. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів

Стаття 831. Порушення законодавства про захист рослин

{Статтю 84 виключено}

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу

Стаття 851. Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу

{Статтю 86 виключено}

Стаття 861. Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу

Стаття 881. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах

Стаття 882. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Стаття 901. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 911. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів

Стаття 912. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів

Стаття 913. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів

Стаття 914. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації

Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

Стаття 921. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи

Глава 8 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Стаття 951. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання

Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва

Стаття 961. Порушення законодавства під час планування і забудови територій

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд

{Статтю 971 виключено }

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж

{Статтю 100 виключено }

Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу

Стаття 1011. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування

Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства

Стаття 1031. Порушення правил користування енергією чи газом

Стаття 1032. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт

Глава 9 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств

Стаття 1041. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва

Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів

Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю

Стаття 1061. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

Стаття 1062. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог

Стаття 1071. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві

Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки

Глава 10 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ, В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті

Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту

Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів

Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні

Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту

Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах

Стаття 1161. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа

Стаття 1162. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах

Стаття 1163. Порушення правил реєстрації торговельних суден

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами

Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті

Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Стаття 1211. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

Стаття 1212. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

{Статтю 1221 виключено }

Стаття 1222. Невиконання водіями вимог про зупинку

{Статтю 1223 виключено }

Стаття 1224. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

Стаття 1225. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

Стаття 1241. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

{Статтю 1242 виключено }

Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

Стаття 1271. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

Стаття 1281. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

{Статтю 131 виключено }

{Статтю 132 виключено }

Стаття 1321. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті

{Частину четверту статті 133 виключено }

Стаття 1331. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

Стаття 1332. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу

Стаття 135. Безквитковий проїзд

Стаття 1351. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті

Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів

{Статтю 143 виключено }

Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу

Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку

Стаття 148. Пошкодження таксофонів

Стаття 1481. Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Стаття 1482. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування

Стаття 1483. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян

Стаття 1484. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності

Стаття 1485. Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування

Глава 11 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень

Стаття 1491. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів

Глава 12 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

Стаття 1551. Порушення порядку проведення розрахунків

Стаття 1552. Обман покупця чи замовника

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

Стаття 1561. Порушення законодавства про захист прав споживачів

Стаття 1562. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Стаття 1563. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів

{Статтю 157 виключено }

{Статтю 158 виключено }

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях

{Статтю 1601 виключено }

{Статтю 1602 виключено }

{Статтю 1603 виключено }

{Статтю 1604 виключено }

Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

Стаття 1621. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

Стаття 1622. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Стаття 1623. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

{Статтю 163 виключено }

Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів

Стаття 1631. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

Стаття 1632. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 1633. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби

Стаття 1634. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

Стаття 1635. Приховування інформації про діяльність емітента

Стаття 1636. Ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні папери

Стаття 1637. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії

Стаття 1638. Маніпулювання на фондовому ринку

Стаття 1639. Незаконне використання інсайдерської інформації

Стаття 16310. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Стаття 16311. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку

Стаття 16312. Порушення умов видачі векселів

Стаття 16313. Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу

Стаття 16314. Порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності

Стаття 1641. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат

Стаття 1642. Порушення законодавства з фінансових питань

Стаття 1643. Недобросовісна конкуренція

Стаття 1644. Несвоєчасне здавання виторгу

Стаття 1645. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Стаття 1646. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Стаття 1647. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Стаття 1648. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу

Стаття 1649. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

{Статтю 16411 виключено }

Стаття 16412. Порушення бюджетного законодавства

Стаття 16413. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Стаття 16414. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Стаття 16415. Приховування стійкої фінансової неспроможності

Стаття 16416. Зайняття забороненими видами господарської діяльності

{Статтю 165 виключено }

Стаття 1651. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Стаття 1652. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів

Стаття 1653. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Стаття 1654. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Стаття 1655. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

{Статтю 166 виключено }

Стаття 1661. Зловживання монопольним становищем на ринку

Стаття 1662. Неправомірні угоди між підприємцями

Стаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади і управління

Стаття 1664. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень

Стаття 1665. Порушення банківського законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку

Стаття 1666. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Стаття 1667. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку

Стаття 1668. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг

Стаття 1669. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Стаття 16610. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

Стаття 16611. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стаття 16612. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

Стаття 16613. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла

Стаття 16614. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

Стаття 16615. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Стаття 16616. Незаконні дії у разі банкрутства

Стаття 16617. Фіктивне банкрутство

Стаття 16618. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій

Стаття 16619. Порушення законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

Глава 13 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів

{Статтю 168 виключено }

Стаття 1681. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

Стаття 1682. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів

Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів

Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції

Стаття 1701. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності

Стаття 171. Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки

Стаття 1711. Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань

Стаття 1712. Фальсифікація засобів вимірювання

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки

Стаття 1721. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності

Глава 13-А АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Стаття 1723. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Глава 14 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

Стаття 173. Дрібне хуліганство

Стаття 1731. Поширювання неправдивих чуток

Стаття 1732. Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Стаття 1751. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення

{Стаття 176 виключена }

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення

{Статтю 1771 виключено }

Стаття 1772. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді

Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях

{Частину третю статті 181 виключено }

Стаття 1811. Заняття проституцією

{Статтю 1812 виключено }

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей

Глава 15 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ

Стаття 1841. Неправомірне використання державного майна

Стаття 1842. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця

Стаття 1851. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Стаття 1852. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій

Стаття 1853. Прояв неповаги до суду

Стаття 1854. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора

Стаття 1855. Перешкодження явці до суду народного засідателя, присяжного

Стаття 1856. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або протесту, припису чи подання прокурора

Стаття 1857. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Стаття 1858. Ухилення від виконання законних вимог прокурора

Стаття 1859. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів

Стаття 18510. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 18511. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

Стаття 18512. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики

Стаття 186. Самоуправство

Стаття 1861. Незаконні дії щодо державних нагород

{Статтю 1862 виключено }

Стаття 1863. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

{Статтю 1864 виключено }

Стаття 1865. Порушення законодавства про об'єднання громадян

Стаття 1866. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації

Стаття 1867. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду

Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань

Стаття 1881. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування

Стаття 1882. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів

Стаття 1883. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами

Стаття 1884. Невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

Стаття 1885. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів

Стаття 1886. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів

Стаття 1887. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Стаття 1888. Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку

Стаття 1889. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації

Стаття 18810. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва

Стаття 18811. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби

Стаття 18812. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

Стаття 18813. Невиконання законних вимог державного виконавця

Стаття 18814. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження

Стаття 18815. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту

Стаття 18816. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Стаття 18817. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю

Стаття 18818. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Стаття 18819. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України

Стаття 18820. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів

Стаття 18821. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Стаття 18822. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини

Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок

{Статтю 18824 виключено }

Стаття 18825. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації

Стаття 18826. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України

Стаття 18827. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України

Стаття 18828. Невиконання законних вимог посадових осіб відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху

Стаття 18829. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 18830. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб

Стаття 18831. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Стаття 18832. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації

Стаття 18833. Невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини

Стаття 18834. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу

Стаття 18835. Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо надання інформації

Стаття 18836. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Стаття 18837. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів

Стаття 18838. Невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Стаття 18839. Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних

Стаття 18840. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних

Стаття 18841. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Стаття 18842. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю

Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень

Стаття 1891. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

Стаття 1892. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток

Стаття 1893. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма

Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік

Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

Стаття 1951. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони

Стаття 1952. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них

Стаття 1953. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони

Стаття 1954. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами

Стаття 1955. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Стаття 1956. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів

Стаття 196. Порушення правил навчання карате

Стаття 197. Проживання без паспорта

Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності

Стаття 199. Допущення проживання без паспорта

Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта

Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України

Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України

Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів

Стаття 2041. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства

Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг

Стаття 2061. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України

Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу

{Статтю 208 виключено }

{Статтю 2081 виключено }

{Статтю 209 виключено }

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

Стаття 2101. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Стаття 2111. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Стаття 2112. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Стаття 2113. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Стаття 2114. Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Стаття 2115. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати

Стаття 2116. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників

{Статтю 212 виключено }

Стаття 2121. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини

Стаття 2122. Порушення законодавства про державну таємницю

Стаття 2123. Порушення права на інформацію

{Примітку статті 2123 виключено }

Стаття 2124. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю

Стаття 2125. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

Стаття 2126. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем

Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 2127. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Стаття 2128. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Стаття 2129. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму

Стаття 21211. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

Стаття 21212. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Стаття 21213. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

Стаття 21214. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

Стаття 21215. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

Стаття 21216. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Стаття 21217. Ненадання копії виборчого протоколу

Стаття 21218. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Стаття 21219. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

Стаття 21220. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

{Глава 15-Б втратила чинність

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 16
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ   

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 
Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи  про адміністративні правопорушення
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення   

Глава  17  ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ   

Стаття 218. Адміністративні комісії
{
Частину  третю  статті  218  виключено  }
Стаття 219. Виконавчі комітети  сільських, селищних, міських рад

{Статтю  220  виключено  }
{
Статтю  220-1  виключено  }
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)
{
Абзац  четвертий  пункту  1  частини  другої  статті  222 виключено   }
Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
{
Абзац  п'ятий  частини  другої  статті  224  виключено  }

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
{
Статтю  226  виключено  }

{Статтю  227  виключено  }
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
{
Статтю   230  виключено  }
Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю

Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
{
Статтю  231-1  виключено  }
{
Статтю  232  виключено  }

{Статтю  233  виключено  }
{
Статтю  234  виключено  }
Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України
Стаття 234-3. Національний банк України
Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 235. Військові комісаріати

Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України  

Стаття 236. Органи,   установи   та   заклади    державної санітарно-епідеміологічної служби  

{Статтю   237  виключено  }  

Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних захоСтаття 238-1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель 

Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин України 
Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі  насінництва та розсадництва
Стаття 238-4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин
Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Стаття 240. Органи рибоохорони 
Стаття 241. Органи лісового господарства 
Стаття 242. Органи мисливського господарства 
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 
Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 
Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України 
Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль 
Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України 
Стаття 244-3. Органи державної статистики 
Стаття 244-4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів 
Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами 
Стаття 244-6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
Стаття 244-7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації
Стаття 244-8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва 
Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 
Стаття 244-11. Органи Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності 
Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 
Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду 
{Статтю  244-14  виключено  
Стаття 244-15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне 
Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду 
Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Глава 18 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення 
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення 
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення 
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян 
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення 
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення 
Стаття 251. Докази
Стаття 252. Оцінка доказів 
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування
Глава 19 ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 
Стаття 255. Особи,  які  мають право складати протоколи  про адміністративні правопорушення 

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 257. Надіслання протоколу

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставлення порушника
Глава 20 ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про  адміністративні правопорушення
Стаття 261. Адміністративне затримання
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання

Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей 
Стаття 265. Вилучення речей і документів 
Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія 
Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
Стаття 265-3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
Глава 21 ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
{
Положення  частини  першої статті 268 втратили  чинність  }
Стаття 269. Потерпілий 
Стаття 270. Законні представники та представники
Стаття 271. Захисник
Стаття 272. Свідок
Стаття 273. Експерт
Стаття 274. Перекладач
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
Глава 22 РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
{
Стаття 277-1 втратила чинність }
Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення 
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень 
Глава  23 ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне  правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
{
Статтю 286 виключено }
Глава 24 ОСКАРЖЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
{Пункт  4  частини  першої статті 288 виключено }
{Пункт  5  частини  першої статті 288 виключено } 
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення 
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови  
Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту на постанову 
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі
Глава 24-1. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція  якої  визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом

Стаття  297-1.  Право  на  перегляд  постанови  по справі про адміністративне правопорушення

Стаття  297-2.  Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення

Стаття  297-3.  Вимоги  до  заяви  про  перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 297-5. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з розгляду  цивільних  і  кримінальних справ відповідності заяви про перегляд  постанови  по  справі про адміністративне правопорушення вимогам цього Кодексу
Стаття  297-6.  Допуск  Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду України
Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду України
Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Глава 25 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення адміністративного стягнення

Стаття 299. Звернення постанови до виконання

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
{
Частину  третю  статті  303  виключено  }
Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
Глава 26 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
Глава 27 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Глава 28 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
{
Частину  другу  статті  311  виключено  }

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета

Глава 29 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ  ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію  предмета, грошей

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
{
Частину  другу  статті  314  виключено  }

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів,  грошей

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей 
Глава 30 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права 
Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном 
Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання
{
Статтю 320 виключено }
Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
Глава 30-А ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ  ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
Стаття 321-1. Виконання постанови про застосування  громадських робіт
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт 
Стаття 321-3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за  місцем відбування порушником громадських робіт
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт 
Глава 31 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ 
Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних робіт 
Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт 
Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу  за місцем відбування порушником виправних робіт 
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства 
Глава 32 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ 
Стаття 326. Виконання постанови про застосування  адміністративного арешту 
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту 
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту 
Глава 33 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ 
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині  відшкодування майнової шкоди
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди 

 

Содержание «Гражданский кодекс Украины»

Зміст (скорочений, по главний )

 

Глава 1   ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ                                                                                                                                                                 

Глава 2   ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ                                 

Глава 3   ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Глава 4   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
Глава 5   ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

Глава 6   ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

Глава 7   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Глава 8   ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА ,АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ

                    ВІДНОСИНАХ

Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО

Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ

Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА

Глава 16 ПРАВОЧИНИ
Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Глава 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

Глава 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ

Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА  ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ

                    (СУМІЖНІ ПРАВА)

Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ  ПРОПОЗИЦІ

Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,ПОРОДУ ТВАРИН

Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ

Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
Глава 55 ДАРУВАННЯ

Глава 56 РЕНТА

Глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)

Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
Глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

Глава 60 ПОЗИЧКА

Глава 61 ПІДРЯД
Глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ

Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
Глава 67 СТРАХУВАННЯ

Глава 68 ДОРУЧЕННЯ

Глава 69 КОМІСІЯ

Глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
Глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Глава 73 ФАКТОРИНГ

Глава 74 РОЗРАХУНКИ
Глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ

Глава 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Глава 78 ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
Глава 79 ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ

Глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 81 СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ

Глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ

Глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ

Глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

Глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

                 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

                                          

Зміст (повний, постатейний)

КНИГА ПЕРША

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ I

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стаття 1.  Відносини, що регулюються цивільним законодавством
Стаття 2.  Учасники цивільних відносин
Стаття 3.  Загальні засади цивільного законодавства
Стаття 4.  Акти цивільного законодавства України
Стаття 5.  Дія актів цивільного законодавства у часі
Стаття 6.  Акти цивільного законодавства і договір

Стаття 7.  Звичай
Стаття 8.  Аналогія
Стаття 9.  Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля,а                     також до трудових та сімейних відносин
Стаття 10.  Міжнародні договори
Глава 2  

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ  ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
Стаття 11.  Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Стаття 12.  Здійснення цивільних прав
Стаття 13.  Межі здійснення цивільних прав
Стаття 14.  Виконання цивільних обов'язків

Глава 3

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Стаття 15.  Право на захист цивільних прав та інтересів

Стаття 16.  Захист цивільних прав та інтересів судом

Стаття 17.  Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади,органами влади Автономної Республіки Крим або органами  

                  місцевого самоврядування

Стаття 18.  Захист цивільних прав нотаріусом

Стаття 19.  Самозахист цивільних прав
Стаття 20.  Здійснення права на захист
Стаття 21.  Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Стаття 22.  Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

Стаття 23.  Відшкодування моральної шкоди

Розділ II

ОСОБИ

 Підрозділ 1   ФІЗИЧНА ОСОБА

Глава 4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

Стаття 24.  Поняття фізичної особи
Стаття 25.  Цивільна правоздатність фізичної особи
Стаття 26.  Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
Стаття 27.  Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки

Стаття 28.  Ім'я фізичної особи
Стаття 29.  Місце проживання фізичної особи

Стаття 30.  Цивільна дієздатність фізичної особи
Стаття 31.  Часткова цивільна дієздатність фізичної особи,яка не досягла чотирнадцяти років
Стаття 32.  Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

Стаття 33.  Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
Стаття 34.  Повна цивільна дієздатність

Стаття 35.  Надання повної цивільної дієздатності
Стаття 36.  Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 37.  Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 38.  Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена
Стаття 39.  Визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 40.  Момент визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 41.  Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 42.  Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи,яка була визнана недієздатною

Стаття 43.  Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 44.  Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місцеперебування якої невідоме
Стаття 45.  Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 46.  Оголошення фізичної особи померлою
Стаття 47.  Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Стаття 48.  Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
Стаття 49.  Акти цивільного стану
Глава 5

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

Стаття 50.  Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
Стаття 51.  Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
Стаття 52.  Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця
Стаття 53.  Банкрутство фізичної особи – підприємця

Стаття 54.  Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки  та піклування
Глава 6

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

Стаття 55.  Завдання опіки та піклування
Стаття 56.  Орган опіки та піклування
Стаття 57.  Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування
Стаття 58.  Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
Стаття 59.  Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
Стаття 60.  Встановлення опіки та піклування судом
Стаття 61.  Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування
Стаття 62.  Місце встановлення опіки або піклування
Стаття 63.  Призначення опікуна або піклувальника

Стаття 64.  Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником
Стаття 65.  Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника

Стаття 66.  Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі
Стаття 67.  Права та обов'язки опікуна
Стаття 68.  Правочини, які не може вчиняти опікун
Стаття 69.  Права та обов'язки піклувальника
Стаття 70.  Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду

Стаття 71.  Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування
Стаття 72.  Управління майном особи, над якою встановлено опіку
Стаття 73.  Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків
Стаття 74.  Опіка над майном
Стаття 75.  Звільнення опікуна та піклувальника

Стаття 76.  Припинення опіки
Стаття 77.  Припинення піклування
Стаття 78.  Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

Стаття 79.  Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування

Підрозділ 2  ЮРИДИЧНА ОСОБА

Глава 7

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

Стаття 80.  Поняття юридичної особи
Стаття 81.  Види юридичних осіб

Стаття 82.  Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах

Стаття 83.  Організаційно-правові форми юридичних осіб
Стаття 84.  Підприємницькі товариства
Стаття 85.  Непідприємницькі товариства
Стаття 86.  Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами

Стаття 87.  Створення юридичної особи

Стаття 88.  Вимоги до змісту установчих документів
Стаття 89.  Державна реєстрація юридичної особи

Стаття 90.  Найменування юридичної особи
Стаття 91.  Цивільна правоздатність юридичної особи
Стаття 92.  Цивільна дієздатність юридичної особи
Стаття 93.  Місцезнаходження юридичної особи
Стаття 94.  Особисті немайнові права юридичної особи
Стаття 95.  Філії та представництва
Стаття 96.  Відповідальність юридичних осіб

Стаття 97.  Управління товариством
Стаття 99.  Виконавчий орган товариств

Стаття 100. Право участі у товаристві
Стаття 101. Управління установою
Стаття 102. Передання майна установі
Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління
Стаття 104. Припинення юридичної особи
Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи
Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи

Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
Стаття 108. Перетворення юридичної особи
Стаття 109. Виділ
Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи

Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
Глава 8

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
                  Параграф 1. Господарські товариства
1. Загальні положення

Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
Стаття 114. Учасники господарського товариства
Стаття 115. Майно господарського товариства
Стаття 116. Права учасників господарського товариства
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
Стаття 118. Залежне господарське товариство
Стаття 119. Поняття повного товариства
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
Стаття 121. Управління повним товариством
Стаття 122. Ведення справ повного товариства
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями

Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
Стаття 126. Вихід з повного товариства
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
Стаття 129. Вибуття з повного товариства
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства

Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі

Стаття 132. Ліквідація повного товариства
Стаття 133. Основні положення про командитне товариство

Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
Стаття 135. Учасники командитного товариства

Стаття 136. Управління командитним товариством
Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства

Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю

Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою  Відповідальністю до іншої особи

Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці  учасника товариства у статутному  

                        капіталі

Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою  відповідальністю

Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
Стаття 153. Створення акціонерного товариств

Стаття 154. Статут акціонерного товариства
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо  виплати дивідендів
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
Стаття 162. Аудиторська перевірка
                  Параграф 2. Виробничий кооператив
Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю

 

Підрозділ 3   УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Глава 9

ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних  відносинах
Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах
Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
Глава 10

ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах
Стаття 171. Органи, через які діє Автономна  Республіка  Крим у цивільних відносинах

Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах

Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим,територіальних громад
Глава 11

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної  Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб

Розділ III

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 12

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
Глава 13

РЕЧІ. МАЙНО
Стаття 179. Поняття речі
Стаття 180. Тварини
Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі

Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухоміст

Стаття 183. Речі подільні та неподільні
Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками

Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
Стаття 186. Головна річ і приналежність

Стаття 187. Складові частини речі
Стаття 188. Складні речі

Стаття 189. Продукція, плоди та доходи

Стаття 190. Майно
Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
Стаття 193. Валютні цінності

Глава 14

ЦІННІ ПАПЕРИ
Стаття 194. Поняття цінного паперу
Стаття 195. Групи та види цінних паперів
Стаття 196. Вимоги до цінного паперу

Стаття 197. Передання прав за цінним папером
Стаття 198. Виконання за цінним папером

Глава 15 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
Стаття 200. Інформація

Стаття 201. Особисті немайнові блага

Розділ IV 

ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 16

ПРАВОЧИНИ
                  Параграф 1. Загальні положення про правочини

Стаття 202. Поняття та види правочинів

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для  чинності правочину

Стаття 204. Презумпція правомірності правочину

Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
Стаття 210. Державна реєстрація правочину

Стаття 211. Місце вчинення правочину

Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки  пов'язуються з настанням певної обставини
Стаття 213. Тлумачення змісту правочину

Стаття 214. Відмова від правочину
                  Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Стаття 215. Недійсність правочину
Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину

Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину
Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину

Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору

Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину  неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною  особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності

Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу  органу опіки та піклування

Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент  його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або)  

                        не могла керувати ними
Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною  фізичною особою
Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок

Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки
Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману
Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під  впливом насильства
Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника  однієї сторони з другою стороною
Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під  впливом тяжкої обставини
Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину

Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину
Стаття 236. Момент недійсності правочину

Глава 17

ПРЕДСТАВНИЦТВО

Стаття 237. Поняття та підстави представництва
Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником

Стаття 240. Передоручення
Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

Стаття 242. Представництво за законом
Стаття 243. Комерційне представництво
Стаття 244. Представництво за довіреністю
Стаття 245. Форма довіреності
Стаття 246. Довіреність юридичної особи

Стаття 247. Строк довіреності
Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю

Стаття 249. Скасування довіреності
Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю

Розділ V

СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 18

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

Стаття 251. Поняття строку та терміну
Стаття 252. Визначення строку та терміну
Стаття 253. Початок перебігу строку

Стаття 254. Закінчення строку
Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
Глава 19

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Стаття 256. Поняття позовної давності
Стаття 257. Загальна позовна давність
Стаття 258. Спеціальна позовна давність
Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні
Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності
Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог
Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності

Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

КНИГА ДРУГА
ОСОБИСТІ  НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 20

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 269. Поняття особистого немайнового права
Стаття 270. Види особистих немайнових прав

Стаття 271. Зміст особистого немайнового права

Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав
Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав
Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав
Стаття 275. Захист особистого немайнового прав

Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового  права
Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди
Глава 21

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 281. Право на життя
Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю

Стаття 283. Право на охорону здоров'я
Стаття 284. Право на медичну допомогу

Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я
Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я
Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на  стаціонарному лікуванні у закладі Охорони здоров'я
Стаття 288. Право на свободу
Стаття 289. Право на особисту недоторканність
Стаття 290. Право на донорство
Стаття 291. Право на сім'ю
Стаття 292. Право на опіку або піклування

Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
Глава 22

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 294. Право на ім'я
Стаття 295. Право на зміну імені
Стаття 296. Право на використання імені
Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі

Стаття 298. Повага до людини, яка померла

Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації
Стаття 300. Право на індивідуальність

Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю

Стаття 302. Право на інформацію

Стаття 303. Право на особисті папери
Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами

Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів

Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні  фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах

Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості
Стаття 310. Право на місце проживання
Стаття 311. Право на недоторканність житла
Стаття 312. Право на вибір роду занять

Стаття 313. Право на свободу пересування
Стаття 314. Право на свободу об'єднання
Стаття 315. Право на мирні зібрання

КНИГА ТРЕТЯ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Розділ I

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 23

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Стаття 316. Поняття права власності
Стаття 317. Зміст права власності
Стаття 318. Суб'єкти права власності

Стаття 319. Здійснення права власності

Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності Стаття 321. Непорушність права власності
Стаття 322. Тягар утримання майна
Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна

Стаття 324. Право власності Українського народу
Стаття 325. Право приватної власності

Стаття 326. Право державної власності
Стаття 327. Право комунальної власності
Глава 24

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 328. Підстави набуття права власності
Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою  публічного права
Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права
Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ

Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи
Стаття 334. Момент набуття права власності за договором

Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився

Стаття 337. Знахідка
Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на  винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із  знахідкою

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної  домашньої тварини та виплата винагороди
Стаття 343. Набуття права власності на скарб
Стаття 344. Набувальна давність

Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації  державного майна та майна, що є в комунальній власності
Глава 25

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 346. Підстави припинення права власності
Стаття 347. Відмова від права власності
Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна
Стаття 350. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю
Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене

Стаття 352. Викуп пам'ятки історії та культури
Стаття 353. Реквізиція
Стаття 354. Конфіскація
Глава 26

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 355. Поняття і види права спільної власності

Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності
Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності

Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності

Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності

Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної  часткової власності

Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором

Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників
Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності
Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 368. Право спільної сумісної власності
Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності
Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у  спільній сумісній власності

Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності

Глава 27

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності

Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)
Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки

Стаття 376. Самочинне будівництво

Стаття 377. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній

Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку
Глава 28

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

Стаття 379. Поняття житла
Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності

Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу

Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир
Глава 29

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 386. Засади захисту права власності

Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача

Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів

Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння

Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
Стаття 392. Визнання права власності
Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності
Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, Інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності

Розділ II

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 30

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Стаття 395. Види речових прав на чуже майно

Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно

Глава 31

ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
Стаття 398. Виникнення права володіння
Стаття 399. Припинення права володіння

Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем
Глава 32

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Стаття 401. Поняття користування чужим майном
Стаття 402. Встановлення сервітуту
Стаття 403. Зміст сервітуту

Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном
Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом

Стаття 406. Припинення сервітуту
Глава 33

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Стаття 408. Строк договору про надання права користування  чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб
Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача

Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою
Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою  для сільськогосподарських потреб
Глава 34

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ

Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови

Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки,наданої для забудови

Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача

Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови

Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою

КНИГА ЧЕТВЕРТА
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 35 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності  права власності

Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної  власності

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,  створений за замовленням

Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної  власності

Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
Глава 36

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

Стаття 433. Об'єкти авторського права
Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права

Стаття 435. Суб'єкти авторського права

Стаття 436. Співавторство

Стаття 437. Виникнення авторського права
Стаття 438. Особисті немайнові права автора

Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
Стаття 441. Використання твору

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)

Стаття 443. Використання твору за згодою автора
Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора

Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
Глава 37  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)

Стаття 449. Об'єкти суміжних прав
Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
Стаття 451. Виникнення суміжних прав

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав
Стаття 453. Використання виконання
Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення
Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав
Глава 38

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

Стаття 457. Поняття наукового відкриття

Стаття 458. Право на наукове відкриття
Глава 39

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї

Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної  власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав  інтелектуальної власності на винахід, корисну  модель, промисловий зразок

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених  виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий

                        зразок

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними
Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,корисну модель, промисловий зразок
Глава 40

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на  компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав  інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності  на компонування інтегральної мікросхеми

Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними

Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми
Глава 41

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІ

Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської  пропозиції
Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської  пропозиції
Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Глава 42

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,ПОРОДУ ТВАРИН

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт  рослин, породу тварин, засвідчені патентом

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної  власності на сорт рослин, породу тварин
Глава 43

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування
Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної  власності на комерційне найменування
Глава 44

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Стаття 492. Торговельна марка

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної  власності на торговельну марку

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на  торговельну марку

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав  інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку
Глава 45

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Глава 46

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Стаття 505. Поняття комерційної таємниці

Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади

КНИГА П'ЯТА
ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 47

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ

Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

Стаття 510. Сторони у зобов'язанні

Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні

Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні

Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні

Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні

Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у  зобов'язанні
Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні

Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні

Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора

Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою

Стаття 524. Валюта зобов'язання
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання
Глава 48

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами

Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання
Стаття 532. Місце виконання зобов'язання
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням

Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі  за грошовим зобов'язанням

Стаття 536. Проценти
Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит  нотаріуса
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання
Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання
Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь  кілька кредиторів або кілька боржників
Стаття 541. Солідарне зобов'язання
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників

Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний  обов'язок, на зворотну вимогу
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання
Глава 49

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
                  Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання  зобов'язання

Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання  зобов'язання
Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання
                  Параграф 2. Неустойка
Стаття 549. Поняття неустойки
Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку

Стаття 551. Предмет неустойки
Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки виконанням зобов'язання.
                  Параграф 3. Порука

Стаття 553. Договір поруки
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання,  забезпеченого порукою

Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги

Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання
Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником

Стаття 558. Оплата послуг поручителя
Стаття 559. Припинення поруки
                  Параграф 4. Гарантія

Стаття 560. Поняття гарантії
Стаття 561. Строк дії гарантії
Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання

Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією
Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги  кредитора

Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора

Стаття 566. Обов'язок гаранта

Стаття 567. Оплата послуг гаранта
Стаття 568. Припинення гарантії

Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника
                  Параграф 5. Завдаток
Стаття 570. Поняття завдатку
Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком
                  Параграф 6. Застава
Стаття 572. Поняття застави
Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги

Стаття 574. Підстави виникнення застави
Стаття 575. Окремі види застав
Стаття 576. Предмет застави

Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави

Стаття 579. Заміна предмета застави
Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави
Стаття 581. Страхування предмета застави
Стаття 582. Оцінка предмета застави
Стаття 583. Сторони у договорі застави
Стаття 584. Зміст договору застав

Стаття 585. Момент виникнення права застави
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави
Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави
Стаття 588. Наступна застава
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого  заставою
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави
Стаття 591. Реалізація предмета застави

Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого  заставою

Стаття 593. Припинення права застави
                  Параграф 7. Притримання
Стаття 594. Право притримання
Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор

Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор
Глава 50

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання
Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням

Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора
Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання

Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
Глава 51

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 610. Порушення зобов'язання
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання

Стаття 612. Прострочення боржника

Стаття 613. Прострочення кредитора

Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання

Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини  кредитора
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання

Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками
Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника

Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
Стаття 624. Збитки і неустойка
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового  зобов'язання

Розділ II

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

Глава 52 

ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

Стаття 626. Поняття та види договору
Стаття 627. Свобода договору
Стаття 628. Зміст договору
Стаття 629. Обов'язковість договору
Стаття 630. Типові умови договору
Стаття 631. Строк договору
Стаття 632. Ціна

Стаття 633. Публічний договір
Стаття 634. Договір приєднання
Стаття 635. Попередній договір
Стаття 636. Договір на користь третьої особи
Стаття 637. Тлумачення умов договору
Глава 53 

УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Стаття 638. Укладення договору

Стаття 639. Форма договору
Стаття 640. Момент укладення договору
Стаття 641. Пропозиція укласти договір
Стаття 642. Прийняття пропозиції
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана  із запізненням

Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших  умовах
Стаття 647. Місце укладення договору
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з  істотною зміною обставин
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору

Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору

Розділ III
ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Підрозділ 1    ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 54

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
                  Параграф 1. Загальні положення про купівлю-продаж

Стаття 655. Договір купівлі-продажу
Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу

Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
Стаття 658. Право продажу товару
Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар
Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про  витребування товару

Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві
Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар

Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар

Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару

Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар
Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару

Стаття 669. Кількість товару

Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару
Стаття 671. Асортимент товару

Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо  асортименту товару

Стаття 673. Якість товару
Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам  законодавства
Стаття 675. Гарантії якості товару
Стаття 676. Обчислення гарантійного строку

Стаття 677. Строк придатності товару
Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості

Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 682. Комплектність товару
Стаття 683. Комплект товару
Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар

Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем
Стаття 691. Ціна товару
Стаття 692. Оплата товару
Стаття 693. Попередня оплата товару

Стаття 694. Продаж товару в кредит
Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
Стаття 696. Страхування товару
Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
                  Параграф 2. Роздрібна купівля-продаж

Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продаж

Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу
Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар

Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у  встановлений строк
Стаття 702. Продаж товару за зразками

Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
Стаття 705. Договір найму-продажу
Стаття 706. Ціна та оплата товару
Стаття 707. Обмін товару
Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості

Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості
                  Параграф 3. Поставка

Стаття 712. Договір поставки

                  Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
                  Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
                  Параграф 6. Міна

Стаття 715. Договір міни
Стаття 716. Правове регулювання міни
Глава 55

ДАРУВАННЯ

Стаття 717. Договір дарування
Стаття 718. Предмет договору дарування

Стаття 719. Форма договору дарування
Стаття 720. Сторони у договорі дарування
Стаття 721. Обов'язки дарувальника
Стаття 722. Прийняття дарунка
Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування
Стаття 729. Пожертва

Стаття 730. Права пожертвувача
Глава 56

РЕНТА

Стаття 731. Договір ренти
Стаття 732. Форма договору ренти

Стаття 733. Сторони у договорі ренти
Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
Стаття 735. Забезпечення виплати ренти

Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти
Стаття 737. Форма і розмір ренти
Стаття 738. Строк виплати ренти

Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти
Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти
Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти

Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
Глава 57

ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)

Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)
Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)
Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)
Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)

Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом
Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача

Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)

Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)

Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача
Глава 58

НАЙМ (ОРЕНДА)

                  Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду)

Стаття 759. Договір найму
Стаття 760. Предмет договору найму

Стаття 761. Право передання майна у найм
Стаття 762. Плата за користування майно

Стаття 763. Строк договору найму

Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму

Стаття 765. Передання майна наймачеві
Стаття 766. Правові наслідки не передання майна наймачеві
Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм

Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового  пошкодження речі
Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
Стаття 774. Піднайм

Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм
Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм

Стаття 777. Переважні права наймача
Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм

Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм

Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм
Стаття 781. Припинення договору найму

Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму
Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які  випливають із договору найму
                  Параграф 2. Прокат

Стаття 787. Договір прокату

Стаття 788. Предмет договору прокату
Стаття 789. Плата за прокат речі
Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
Стаття 791. Особливості договору прокату
                  Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки

Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
                  Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або  іншої капітальної споруди

Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм

Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою

Стаття 797. Плата за користування
                  Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу

Стаття 798. Предмет договору найму
Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу

Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу

Стаття 802. Страхування транспортного засобу
Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу

Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу
Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з  екіпажем, який його обслуговує
                   Параграф 6. Лізинг
Стаття 806. Договір лізингу
Стаття 807. Предмет договору лізингу
Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника)предмета договору лізингу
Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу
Глава 59

НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА

Стаття 810. Договір найму житла
Стаття 811. Форма договору найму житла
Стаття 812. Предмет договору найму житла
Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм
Стаття 815. Обов'язки наймача житла
Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним
Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло

Стаття 818. Тимчасові мешканці
Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
Стаття 820. Плата за користування житлом
Стаття 821. Строк договору найму житла
Стаття 822. Переважні права наймача житла
Стаття 823. Договір піднайму житла
Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
Стаття 825. Розірвання договору найму житла
Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
Глава 60

ПОЗИЧКА

Стаття 827. Договір позички
Стаття 828. Форма договору позички

Стаття 829. Позичкодавець
Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування
Стаття 831. Строк договору позички
Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
Стаття 833. Обов'язки користувача
Стаття 834. Розірвання договору позички
Стаття 835. Припинення договору позички

Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею
Глава 61

ПІДРЯД
                  Параграф 1. Загальні положення про підряд

Стаття 837. Договір підряду
Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами

Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового  пошкодження матеріалу
Стаття 843. Ціна роботи

Стаття 844. Кошторис

Стаття 845. Ощадливість підрядника
Стаття 846. Строки виконання роботи

Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний  попередити замовника
Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи

Стаття 850. Сприяння замовника

Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду
Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником
Стаття 854. Порядок оплати роботи

Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
Стаття 856. Право підрядника на притримування
Стаття 857. Якість роботи
Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
Стаття 859. Гарантія якості роботи

Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію  замовникові

Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи
Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках
                  Параграф 2. Побутовий підряд

Стаття 865. Договір побутового підряду
Стаття 866. Форма договору побутового підряду

Стаття 867. Гарантії прав замовника
Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
Стаття 869. Публічна пропозиція роботи

Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду  з матеріалу підрядника
Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду  з матеріалу замовника
Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення  підрядником договору побутового підряду
Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи
                  Параграф 3. Будівельний підряд

Стаття 875. Договір будівельного підряду

Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація

Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
Стаття 883. Відповідальність підрядника

Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
Стаття 886. Відповідальність замовника
                  Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи
Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 889. Обов'язки замовника
Стаття 890. Обов'язки підрядника

Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт
Глава 62

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Стаття 893. Виконання робіт
Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт

Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
Стаття 896. Права сторін на результати робіт
Стаття 897. Обов'язки виконавця
Стаття 898. Обов'язки замовника
Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату

Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
Глава 63

ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 901. Договір про надання послуг

Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
Стаття 903. Плата за договором про надання послуг

Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
Стаття 905. Строк договору про надання послуг

Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
Глава 64

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Стаття 908. Загальні положення про перевезення

Стаття 909. Договір перевезення вантажу
Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
Стаття 911. Права пасажира
Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)
Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
Стаття 914. Довгостроковий договір

Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування
Стаття 916. Провізна плата
Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення
Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу
Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти
Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення

Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного                  

                  засобу

Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставляння пасажира до пункту призначення

Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу,псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти

Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення

Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні
Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу
Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану  каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира
Глава 65

ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ

Стаття 929. Договір транспортного експедирування
Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування
Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування

Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування
Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
Глава 66

ЗБЕРІГАННЯ
                  Параграф 1. Загальні положення про зберігання

Стаття 936. Договір зберігання
Стаття 937. Форма договору зберігання
Стаття 938. Строк зберігання

Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання
Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

Стаття 943. Виконання договору зберігання
Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання

Стаття 945. Зміна умов зберігання
Стаття 946. Плата за зберігання
Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання

Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі
Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця

Стаття 954. Зберігання за законом
Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
                  Параграф 2. Зберігання на товарному складі
Стаття 956. Поняття товарного складу

Стаття 957. Договір складського зберігання

Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними

Стаття 959. Огляд товару
Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару

Стаття 961. Складські документи
Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва

Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва
Стаття 965. Просте складське свідоцтво

Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
                  Параграф 3. Спеціальні види зберігання
Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді
Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду

Стаття 969. Зберігання цінностей у банку

Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком
Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту
Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації
Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
Стаття 975. Зберігання речей у готелі
Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору
Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів
Стаття 978. Договір охорони
Глава 67

СТРАХУВАННЯ

Стаття 979. Договір страхування
Стаття 980. Предмет договору страхування
Стаття 981. Форма договору страхування
Стаття 982. Істотні умови договору страхування
Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування

Стаття 984. Сторони у договорі страхування

Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої  особи
Стаття 986. Співстрахування
Стаття 987. Договір перестрахування

Стаття 988. Обов'язки страховика

Стаття 989. Обов'язки страхувальника
Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати
Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати

Стаття 992. Відповідальність страховика
Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки

Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування

Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи – страхувальника

Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи  недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
Стаття 997. Припинення договору страхування

Стаття 998. Недійсність договору страхування

Стаття 999. Обов'язкове страхування
Глава 68

ДОРУЧЕННЯ

Стаття 1000. Договір доручення
Стаття 1001. Строк договору доручення
Стаття 1002. Право повіреного на плату

Стаття 1003. Зміст доручення
Стаття 1004. Виконання доручення
Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення
Стаття 1006. Обов'язки повіреного
Стаття 1007. Обов'язки довірителя
Стаття 1008. Припинення договору доручення
Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення

Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора  юридичної особи - повіреного
Глава 69

КОМІСІЯ
Стаття 1011. Договір комісії
Стаття 1012. Умови договору комісії
Стаття 1013. Комісійна плата
Стаття 1014. Виконання договору комісії
Стаття 1015. Субкомісія
Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою
Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
Стаття 1018. Право власності комітента
Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові
Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
Стаття 1022. Звіт комісіонера
Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії
Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії
Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи – комісіонера

Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
Глава 70

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Стаття 1029. Договір управління майном

Стаття 1030. Предмет договору управління майном

Стаття 1031. Форма договору управління майном

Стаття 1032. Установник управління

Стаття 1033. Управитель

Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління

Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
Стаття 1036. Строк договору управління майном
Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
Стаття 1038. Здійснення управління майном

Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави

Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління
Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі

Стаття 1042. Право управителя на плату
Стаття 1043. Відповідальність управителя

Стаття 1044. Припинення договору управління майном

Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
Глава 71

ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
                    Параграф 1. Позика

Стаття 1046. Договір позики

Стаття 1047. Форма договору позики
Стаття 1048. Проценти за договором позики

Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником

Стаття 1051. Оспорювання договору позики
Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником
Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання

                    Параграф 2. Кредит
Стаття 1054. Кредитний договір

Стаття 1055. Форма кредитного договору
Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
Стаття 1057. Комерційний кредит
                    Параграф 3. Банківський вклад
Стаття 1058. Договір банківського вкладу

Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
Стаття 1060. Види банківських вкладів
Стаття 1061. Проценти на банківський вклад

Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою

Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи

Стаття 1064. Ощадна книжка
Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
Глава 72

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Стаття 1066. Договір банківського рахунка
Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
Стаття 1069. Кредитування рахунка
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта
Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
Стаття 1076. Банківська таємниця
Глава 73

ФАКТОРИНГ

Стаття 1077. Поняття договору факторингу

Стаття 1078. Предмет договору факторингу
Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором

Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги

Стаття 1084. Права фактора
Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
Стаття 1086. Захист прав боржника
Глава 74

РОЗРАХУНКИ
                    Параграф 1. Загальні положення про розрахунки

Стаття 1087. Форми розрахунків
Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
                    Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
                    Параграф 3. Розрахунки за акредитивом

Стаття 1093. Акредитив
Стаття 1094. Відкличний акредитив

Стаття 1095. Безвідкличний акредитив
Стаття 1096. Виконання акредитива

Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив
Стаття 1098. Закриття акредитива
                    Параграф 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями

Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями
Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції
                    Параграф 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Стаття 1103. Оплата чека
Стаття 1104. Інкасування чека
Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека
Стаття 1106. Наслідки несплати чека

Глава 75

РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Стаття 1109. Ліцензійний договір
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
Стаття 1111. Типовий ліцензійний догові

Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Глава 76

КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ

Стаття 1115. Договір комерційної концесії
Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація
Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
Стаття 1121. Обов'язки користувача
Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії

Глава 77

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
                    Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність

Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
                    Параграф 2. Просте товариство

Стаття 1132. Договір простого товариства
Стаття 1133. Вклади учасників

Стаття 1134. Спільне майно учасників
Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
Стаття 1136. Право учасника на інформацію
Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями
Стаття 1139. Розподіл прибутку

Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору
Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений

Підрозділ 2     НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

Глава 78

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
                    Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу

Стаття 1145. Зміст завдання
Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання

Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання
Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди
                    Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу

Стаття 1151. Умови конкурсу
Стаття 1152. Зміна умов конкурсу

Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу
Стаття 1154. Переможець конкурсу
Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс
Стаття 1156. Права переможця конкурсу
Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
Глава 79

ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ

Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових  інтересах іншої особи без її доручення
Глава 80

РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи

Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи

Глава 81

СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1164. Наслідки не усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок не усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Глава 82

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
                   Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди

Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду

Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно

Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності

Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою

Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади  Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування

Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної  влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування

Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності

Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду

Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав

Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою

Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки

Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди

Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами
Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи

Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого

Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала вою цивільну відповідальність

                    Параграф 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю

Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я

Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань

Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором
Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи-підприємця
Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи

Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання

Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди

Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності
Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди
Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду

Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину
Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину
Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
                    Параграф 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Глава 83

НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ

Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна
Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого  майна і витрат на його утримання

Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню

КНИГА ШОСТА
СПАДКОВЕ ПРАВО

Глава 84

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ

Стаття 1216. Поняття спадкування
Стаття 1217. Види спадкування
Стаття 1218. Склад спадщини
Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини

Стаття 1220. Відкриття спадщини
Стаття 1221. Місце відкриття спадщини

Стаття 1222. Спадкоємці
Стаття 1223. Право на спадкування
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку
Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності

Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві

Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)

Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)
Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду(збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем

Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця
Глава 85

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Стаття 1233. Поняття заповіту

Стаття 1234. Право на заповіт
Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом

Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
Стаття 1238. Предмет заповідального відказу
Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків
Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1242. Заповіт з умовою
Стаття 1243. Заповіт подружжя
Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця

Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті

Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом

Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування
Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках

Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
Стаття 1255. Таємниця заповіту

Стаття 1256. Тлумачення заповіту

Стаття 1257. Недійсність заповіту
Глава 86

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами

Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом

Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом
Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
Глава 87

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Стаття 1268. Прийняття спадщини

Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу

Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини
Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
Стаття 1277. Відумерлість спадщини

Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями
Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі

Стаття 1280. Перерозподіл спадщини
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
Стаття 1283. Охорона спадкового майна

Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту
Стаття 1285. Управління спадщиною
Глава 88

ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ

Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту
Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою  спадкоємців

Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом
Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту
Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень

Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту
Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту

Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту

Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень
Глава 89

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно

Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1299. Державна реєстрація права на спадщину

Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину
Глава 90

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Стаття 1302. Поняття спадкового договору
Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі
Стаття 1304. Форма спадкового договору
Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі
Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю  подружжя
Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору

Стаття 1308. Розірвання спадкового договору
                 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ