Содержание «Правил пользования электрической энергией для населения (ППЭЭН)»

Содержание

Правила користування електричною енергією для населення
Загальні положення

1.   Ці Правила регулюють відносини  між  громадянами та енергопостачальниками.
2.   У Правилах наведені нижче терміни  вживаються  у такому значенні:
3.   Споживання електричної енергії здійснюється  на  підставі договору…

4.   У  договорі  обов'язково зазначається величина потужності…
5.   У разі розташування об'єктів споживача за різними адресами…
6.   У разі остаточного припинення користування електричною енергією споживач…повинен    

7.   Для споживання електроенергії новий наймач (власник) …повинен….

Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії

8.   Прилади обліку …мають бути підключені енергопостачальником, а їх вартість… оплачена…
9.   Споживання електричної  енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків,….
10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок.
11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, …

12. У разі вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію ….
13. У разі встановлення за межами квартири…споживача багатофункціонального приладу обліку,…    

14. У разі виявлення … пошкодження приладу обліку, зриву пломби… споживач…зобов'язаний…

15.  Пошкоджені прилади обліку,… із зірваними …пломбами  підлягають  експертизі,…

16. У разі сумніву споживача у правильній роботі приладу обліку він може …

17. У разі пошкодження,втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він…  

18. Якщо виникає необхідність тимчасового використання електричної енергії.. споживач повинен…    

Розрахунки за спожиту електричну енергію

19. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами… 

20. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої … енергії є… 

21. Знімання показань приладів обліку провадиться споживачем щомісяця. 

22. Оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися:
23. Оплата спожитої електричної енергії,в тому числі на підставі визнаної претензії,здійснюється… 

24. У разі застосування безготівкової форми оплати та планових платежів енергопостачальник…    

25. За несвоєчасну оплату електричної енергії …споживач сплачує неустойку (пеню)…

26. У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості  провадиться  …

27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну,…

28. У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися...
29. У разі виявлення в платіжному документі помилкових показань…споживач зобов'язаний…

30. Якщо доступ до приладу обліку неможливий, представник енергопостачальника виписує…
31. Споживач,який має право на… пільги з оплати … електричної енергії, повідомляє… 

31-1. У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії споживач повідомляє…

32. У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку…

33. У разі користування … енергією без приладу обліку з дозволу енергопостачальника…  

Припинення користування електричною енергією

34. Користування електричною енергією може бути тимчасово припинено у разі:
35. Енергопостачальник має право відключити споживача у разі:
36. Відновлення електропостачання споживача здійснюється…

Права та обов'язки енергопостачальника

37. Енергопостачальник має право:
38. Енергопостачальник зобов'язується:
39. Представник енергопостачальника …зобов'язаний  пред'являти своє службове посвідчення.
40. Енергопостачальник безплатно:

Права та обов'язки споживача електричної енергії

41. Споживач електричної енергії має право на:
42. Споживач електричної енергії зобов'язаний:

Відповідальність енергопостачальника

43. Енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або.. майну..

44. У разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника  він несе…

44-1.У разі неповернення.. споживачу коштів, сплачених.. за електричну енергію на інші  рахунки…    

45. У разі відпуску споживачу.. енергії параметри якості якої знаходяться поза межами …    

46. У разі порушення прав споживачів (… ухилення від перевірки якості  енергії …) …  

47. Енергопостачальник не несе відповідальності …

Відповідальність споживача електричної енергії

48. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

  

 

Оформлення претензій

49. У разі порушення енергопостачальником умов договору споживач  викликає представника…

50. Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника …

51. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває..
52. У разі відмови енергопостачальника провести … заміри параметрів якості .. енергії… 
53. У разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил..
                                                   Контроль за дотриманням Правил
54. Контроль за  дотриманням цих Правил у межах своїх повноважень здійснюють…

                                           

Додаток 1  - ТИПОВИЙ ДОГОВІР про користування електричною енергією
Додаток 2  - ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ