Содержание ЗУ "Об обращении граждан"

Закон Украины "Об обращении граждан"

Содержание

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Звернення громадян

Стаття 2.   Законодавство про звернення громадян

Стаття 3.   Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Стаття 4.  Рішення,  дії  (бездіяльність),  які  можуть  бути оскаржені

Стаття 5.  Вимоги до звернення

Стаття 6.   Мова звернень і рішень та відповідей на них

Стаття 7.   Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Стаття 8.  Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Стаття 9.   Заборона   переслідування   громадян   за  подання звернення і  неприпустимість  примушування  їх  до його подання

Стаття 10Заборона розголошення відомостей,  що містяться у зверненнях

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Р о з д і л II

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 14.  Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Стаття 15.  Розгляд заяв (клопотань)

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Стаття 17. Термін подання скарги

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Стаття 19.  Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,об'єднань громадян,

                       засобів  масової  інформації,  їх  керівників  та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Стаття 21.  Безоплатність розгляду звернення

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Стаття 23.  Організація  прийому  громадян  вищими посадовими  особами

Р о з д і л III

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 24. Відповідальність  посадових  осіб  за  порушення законодавства про звернення громадян

Стаття 25.  Відшкодування збитків  громадянину  у  зв'язку  з порушенням  вимог  цього Закону при розгляді його скарги

Стаття 26.  Відповідальність  громадян  за  подання  звернень протиправного характеру

Стаття 27.  Відшкодування витрат по перевірці  звернень,  які містять завідомо неправдиві відомості

Стаття 28. Контроль   за   дотриманням   законодавства   про звернення громадян

Стаття 29.  Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян