Содержание закона Украины

 

ЗУ " Про міліцію "

  

Р о з д і л  I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Міліція в Україні

Стаття 2.

Основні завдання міліції

Стаття 3.

Принципи діяльності міліції

Стаття 4.

Правова основа діяльності міліції

Стаття 5.

Діяльність міліції та права громадян

Стаття 6.

Сприяння державних органів, громадських організацій, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції

Стаття 7.

Організація міліції та її підпорядкованість

Стаття 8.

Співробітництво у сфері діяльності міліції  між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав  і міжнародними організаціями поліції

Стаття 9.

Залучення до виконання завдань міліції інших працівників органів внутрішніх справ

 

Р о з д і л  II  ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ

Стаття 10.

Основні обов'язки міліції

Стаття 11.

Права міліції

 

Р о з д і л  III  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 12.

Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і  вогнепальної зброї

Стаття 13.

Застосування засобів впливу

Стаття 14.

Застосування спеціальних засобів

Стаття 15.

Застосування вогнепальної зброї

Стаття 15-1.

Гарантії особистої безпеки озброєного  працівника міліції

 

Р о з д і л  IV  СЛУЖБА В МІЛІЦІЇ

Стаття 16.

Особовий склад міліції

Стаття 17.

Прийняття на службу до міліції

Стаття 18.

Проходження служби в міліції

Стаття 18-1.

Врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 19.

Оплата праці працівників міліції

 

 Р о з д і л  V   ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЇХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

Стаття 20.

Правове становище працівників міліції

Стаття 21.

Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю

Стаття 22.

Соціальний захист працівників міліції

Стаття 23.

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну

Стаття 23-1.

Пенсійне забезпечення працівників міліції

Стаття 24.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції

Стаття 25.

Відповідальність працівників міліції

 

Р о з д і л  VI   КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ

Стаття 26.

Контроль за діяльністю міліції

Стаття 27.

Нагляд за додержанням законності у  діяльності міліції

 

ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

                           

Розділ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Право сімей з дітьми на державну допомогу

Стаття 2.

Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі

Стаття 3.

Види державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 4.

Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 5.

Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 6.

Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми

                           

Розділ II  ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Стаття 7.

Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 8.

Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 9.

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

                            

Розділ III  ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Стаття 10.

Право на допомогу при народженні дитини

Стаття 11.

Умови призначення допомоги при народженні дитини

Стаття 12.

Розмір допомоги при народженні дитини

                           

Розділ III-А  ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Стаття 12-1.

Право на допомогу при усиновленні дитини

Стаття 12-2.

Умови призначення допомоги при усиновленні  дитини

Стаття 12-3.

Розмір допомоги при усиновленні дитини

                           

Розділ IV  ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ

Стаття 13.

Право на допомогу по догляду за дитиною

Стаття 14.

Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Стаття 15.

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

                             

Розділ V  ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Стаття 16.

Право на допомогу на дітей, над якими  встановлено опіку чи піклування

Стаття 17.

Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 18.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

                           

Розділ V-A   ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Стаття 18-1.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям

Стаття 18-2.

Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Стаття 18-3.

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Стаття 18-4.

Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється

                           

 Розділ VII  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН

Стаття 21.

Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги 

Стаття 22.

Відповідальність громадян за недостовірність  документів, поданих для призначення  державної допомоги

Стаття 23.

Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу

Стаття 24.

Відповідальність органів, що призначають  і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми

                           

Розділ VIII  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Содержание ЗУ "Об обращении граждан"

Закон Украины "Об обращении граждан"

Содержание

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.   Звернення громадян

Стаття 2.   Законодавство про звернення громадян

Стаття 3.   Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Стаття 4.  Рішення,  дії  (бездіяльність),  які  можуть  бути оскаржені

Стаття 5.  Вимоги до звернення

Стаття 6.   Мова звернень і рішень та відповідей на них

Стаття 7.   Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Стаття 8.  Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Стаття 9.   Заборона   переслідування   громадян   за  подання звернення і  неприпустимість  примушування  їх  до його подання

Стаття 10Заборона розголошення відомостей,  що містяться у зверненнях

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Р о з д і л II

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 14.  Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Стаття 15.  Розгляд заяв (клопотань)

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Стаття 17. Термін подання скарги

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Стаття 19.  Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,об'єднань громадян,

                       засобів  масової  інформації,  їх  керівників  та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Стаття 21.  Безоплатність розгляду звернення

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Стаття 23.  Організація  прийому  громадян  вищими посадовими  особами

Р о з д і л III

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 24. Відповідальність  посадових  осіб  за  порушення законодавства про звернення громадян

Стаття 25.  Відшкодування збитків  громадянину  у  зв'язку  з порушенням  вимог  цього Закону при розгляді його скарги

Стаття 26.  Відповідальність  громадян  за  подання  звернень протиправного характеру

Стаття 27.  Відшкодування витрат по перевірці  звернень,  які містять завідомо неправдиві відомості

Стаття 28. Контроль   за   дотриманням   законодавства   про звернення громадян

Стаття 29.  Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян