ЗУ " Про міліцію "

  

Р о з д і л  I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Міліція в Україні

Стаття 2.

Основні завдання міліції

Стаття 3.

Принципи діяльності міліції

Стаття 4.

Правова основа діяльності міліції

Стаття 5.

Діяльність міліції та права громадян

Стаття 6.

Сприяння державних органів, громадських організацій, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції

Стаття 7.

Організація міліції та її підпорядкованість

Стаття 8.

Співробітництво у сфері діяльності міліції  між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав  і міжнародними організаціями поліції

Стаття 9.

Залучення до виконання завдань міліції інших працівників органів внутрішніх справ

 

Р о з д і л  II  ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ

Стаття 10.

Основні обов'язки міліції

Стаття 11.

Права міліції

 

Р о з д і л  III  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 12.

Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і  вогнепальної зброї

Стаття 13.

Застосування засобів впливу

Стаття 14.

Застосування спеціальних засобів

Стаття 15.

Застосування вогнепальної зброї

Стаття 15-1.

Гарантії особистої безпеки озброєного  працівника міліції

 

Р о з д і л  IV  СЛУЖБА В МІЛІЦІЇ

Стаття 16.

Особовий склад міліції

Стаття 17.

Прийняття на службу до міліції

Стаття 18.

Проходження служби в міліції

Стаття 18-1.

Врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 19.

Оплата праці працівників міліції

 

 Р о з д і л  V   ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЇХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

Стаття 20.

Правове становище працівників міліції

Стаття 21.

Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю

Стаття 22.

Соціальний захист працівників міліції

Стаття 23.

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну

Стаття 23-1.

Пенсійне забезпечення працівників міліції

Стаття 24.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції

Стаття 25.

Відповідальність працівників міліції

 

Р о з д і л  VI   КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ

Стаття 26.

Контроль за діяльністю міліції

Стаття 27.

Нагляд за додержанням законності у  діяльності міліції